You are here
Home > Blog

Kent Yönetimlerine Daha Yürünebilir Mahaller Konusunda 5 Tavsiye

Son dönemde yapılan araştırmalara göre insanlar daha yürünebilir olan, kaldırımları ve sosyal alanları olan mahallelerde yaşamak istiyor. Belediyeler için bunu yaratmaya yönelik ABD’de de uygulanan bazı yürünebilirlik tavsiyeleri şu şekilde:

Yürüme Konusunda Denetimler: Bir alandaki altyapının yaya güvenliği bakımından niteliğinin arttırılması için fiziksel ortamının bir ön değerlendirilmesi yapılabilir.

Tam Donanımlı Sokaklar: “Tam Donanımlı Sokaklar – Complete Streets” kavramı, bir sokağın tüm kullanıcılara, yaş, yeti, seyahat biçimi konusunda ayrım yapılmaksızın erişilebilir kılınması amacıyla tasarlanmasını öngören bir kavram.

Yeniden Canlandırma Projeleri: Mahalle parkları bir yerin sakinleri ve ziyaretçileri için çekim alanları olabilmektedir. Birçok belediye, parkların birer kullanım alanı ve varış noktası niteliği kazanması için yeniden canlandırma uygulamaları yapıyor ve bunları bir mahallenin farklı alanlarını birbirine bağlamak ve sıkıntılı mahalleleri iyileştirmek için de işlevsel kılabiliyor.

Sağlıklı Koridorlar: Birçok belediye ticari niteliğe sahip yollar üzerinde kaldırımlar ve kesişme noktalarını iyileştirme gibi uygulamalar yaparak yayaların güvenliğini arttırıcı önlemler alıyor.

Tüm Politikalarda Sağlığın Gözetilmesi: Yürünebilir mahallerde yaşayan yurttaşların sağlık düzeyi genellikle daha yüksek oluyor. Karar verme aşamalarına sağlığa ilişkin unsurların etkin bir biçimde dahil edilmesi için kent yönetimleri “Tüm Politikalarda Sağlığın Gözetilmesi” yaklaşımını benimseyerek yürünebilirliğe ve yaya güvenliğine dikkat çekiyor.

Kaynak: CitiesSpeak

Top