Share

Kadıköy Spor Eşgüdüm Çalıştayı düzenlendi

Kadıköy Spor Eşgüdüm Çalıştayı, Kadıköy Belediyesi Akademi’nin koordinasyonuyla Kadıköy Belediyesi (KB), Kadıköy Belediyesi Mahalle Gönüllü Evleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla, 16 Mayıs 2016 Perşembe günü, TAK Kadıköy ve Kadıköy Belediyesi Gençlik Merkezi’nde düzenlendi.

Kadıköy’ün aynı alanda faaliyet gösteren farklı bileşenlerini bir araya getirerek, çeşitli kurum, kuruluş ve kişilerin düzenlemiş olduğu etkinlik, sağlamış olduğu hizmetleri daha verimli, etkin kılmak ve tarafların ortak çalışmalar düzenlemesi amacıyla düzenlenen çalıştay, Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  Öğretim Üyesi Rıza Erdal’ın “Yerel Yönetimler ve Spor” başlıklı konuşmasıyla başlamış olup KB Gençlilk ve Spor Hizmetleri Müdürü Zafer Batar’ın, KB Gönüllü Evleri adına Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Ayşen Gürer, KB Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın ve Kadıköy Belediyesi Akademi adına Egecan Erdoğan’ın yaptığı sunum ve konuşmalarla devam etmiştir. Öğleden sonra başlayan atölye çalışmaları, aktif yaşlanma ve spor, çocuk ve genç spor başlıkları altında düzenlenmiş olup gün sonunda, atölye sonuçları birer sunum şeklinde katılımcılarla paylaşıldı. Belirlenen ortak eylemlerin hayata geçirilmesi ve oluşturulan iletişim ağının sürekli kılınması için yine Kadıköy Belediyesi Akademi’nin aracılığıyla sürecin takibinin gerçekleştirileceği belirtildi.