Share

Yaşlı Dostu Kentlerden: Ljubljana’da Yaşlılara Özel Bilgisayar Okuryazarlığı Kursları

Slovenya’nın Ljubljana Belediyesi, 2007 yılından bu yana yaşlıların güçlendirilmesi ve yeni teknoloji ve iletişim araçlarından faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla bilgisayar okuryazarlığı kursları düzenliyor.

Bilgisayar okuryazarlığı kursları yaşlılara ücretsiz olarak veriliyor. Kurslar, 17 alt bölgenin her birinde mevcut ve Yerel Halk Yönetimi Ofisi tarafından koordine ediliyor. Kursların maliyetinin tamamı Ljubljana Belediyesinin bütçesinden karşılanıyor. 2007 yılından bu yana kurslar için harcanan ödenek 870.000 Avro ve şimdiye dek 1121 kez verilen kurslardan 11.436 yurttaş faydalanmış durumda. Katılım sağlayan yurttaşların yaş ortalaması 68 olup, kayıt yaptıran en yaşlı yurttaş 94 yaşında. Kurslara kadınların daha fazla ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Bilgisayar okuryazarlığı kursları, 12 kişilik sınıflarda ve mahalle merkezlerinde veriliyor. Bir gün içinde üç ayrı seans olmak üzere 08.00, 11.00 ve 14.00’da, özel eğitime ve deneyime sahip eğitmenler tarafından veriliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yaşlı Dostu Kent Uygulamaları Veritabanı’nda yer alan örnekte, kursa katılan yurttaşların doldurduğu anketlerin, yüksek bir memnuniyet düzeyini yansıttığı belirtiliyor.

Ljubljana’nın Yaşlı Dostu Perspektifi

Ljubljana kentinin toplam nüfusu 282.741. Nüfusun yüzde 24’ü 60 yaş ve üzeri yurttaşlardan oluşuyor. Ljubljana Belediyesi, sivil toplum ortaklığıyla yaşlılar için hizmetleri ilgilendiren çeşitli özel programların uygulanması için mali kaynak sağlıyor. DSÖ Veritabanında yer alan bilgilere göre, Ljubljana Belediyesi 2012 yılında kendi bütçesinin 8 ila 9 milyon Avroluk bir kısmını yalnızca yaşlılar için tahsis etti. Belediye, Belediye Başkanına doğrudan danışmanlık sağlayan, kıdemli yurttaşların sorunlarıyla ilgilenen ve bu sorunlara dikkat çekme amacıyla kurulmuş olan Ljubljana Kıdemli Yurttaşlar Konseyi’nin mali kaynağını da sağlıyor. 2013 yılında Ljubljana Kent Konseyi, “2013-2015 Yaşlı Dostu Ljubljana” başlıklı eylem planını kabul etti. Slovence olarak hazırlanan planın içeriğinde, yaklaşık 100 maddede ayrıntılı ve özenle seçilmiş yaşlı dostu kent adımları yer alıyor.

Kaynak: DSÖ Yaşlı Dostu Kent Uygulamaları Veritabanı