Share

Kadıköy Çevre Eşgüdüm Çalıştayı düzenlendi

Kadıköy Çevre Eşgüdüm Çalıştayı, Kadıköy Belediyesi Akademi’nin koordinasyonuyla Kadıköy Belediyesi (KB), Kadıköy Belediyesi Mahalle Gönüllü Evleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla, 2 Haziran 2016 Perşembe günü, TAK Kadıköy’de düzenlendi.

Kadıköy’ün aynı alanda faaliyet gösteren farklı bileşenlerini bir araya getirerek, çeşitli kurum, kuruluş ve kişilerin düzenlemiş olduğu etkinlik, sağlamış olduğu hizmetleri daha verimli, etkin kılmak ve tarafların ortak çalışmalar düzenlemesi amacıyla düzenlenen çalıştay, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun eşgüdüm çalıştaylarının düzenlenme amacını belirten giriş konuşmasıyla açılmış olup Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Barış Baykan’ın “Belediyelerin Stratejik Planlarında Çevre: İstanbul Ölçeğinde Bir Değerlendirme” başlıklı konuşmasıyla başlamıştır. Etkinlik, KB Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şule Sümer’in, KB Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden Cansu Tekin Alpaslan’ın, KB Gönüllü Evleri adına KB Meclis Üyesi Canan Akçınar, KB Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın ve Kadıköy Belediyesi Akademi adına Egecan Erdoğan’ın yaptığı sunum ve konuşmalarla devam etmiştir. Öğleden sonra başlayan atölye çalışmaları, atık yönetimi, iklim değişikliğiyle mücadele ve yenilenebilir enerji, permakültür ve kent bahçeciliği başlıkları altında düzenlenmiş olup gün sonunda, atölye sonuçları birer sunum şeklinde katılımcılarla paylaşıldı. Belirlenen ortak eylemlerin hayata geçirilmesi ve oluşturulan iletişim ağının sürekli kılınması için yine Kadıköy Belediyesi Akademi’nin aracılığıyla sürecin takibinin gerçekleştirileceği belirtildi.