You are here
Home > Genel

Kadıköy Belediyesi’nin İki Projesine Altın Karınca Ödülü

Marmara Belediyeler Birliği’nin her yıl düzenlediği Altın Karınca yarışmasında bu yıl Kadıköy Belediyesi “Anlat Kadıköy” ile Yönetişim ve Katılımcılık, “Sinematek ve Sinema Evi Rekonstrüksiyon Projesi”yle de Mimari ve Kentsel Tasarım kategorilerinde ödüllerin sahibi oldu.

MBB’nin iyi uygulama örneklerini tanıtmak ve yaygınlaştırmak üzere, belediyelerin uyguladığı başarılı projeleri ödüllendirerek yaşam kalitesi yüksek ve sürdürülebilir şehir hayatına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği yarışmaya bu sene 381 başvuru yapıldı. MBB üye belediyelerinin ve iştirak şirketlerinin başvuruda bulunabildiği Altın Karınca’da belediyelerin projeleri yönetişim ve katılımcılık, kentsel planlama ve altyapı, çevre ve atık yönetimi, mimari ve kentsel tasarım, kültür ve sanat, sosyal hizmetler, yerel kalkınma, ulaşım ve hareketlilik, akıllı şehir uygulamaları ve afet yönetimi olmak üzere 10 kategoride yarıştı ve 52 proje ödül almaya değer bulundu.

Kadıköy Belediyesi adına ödülleri Başkan Şerdil Dara Odabaşı aldı.

18 Kasım Çarşamba günü Şişli/İstanbul’da bulunan Hilton Bomonti Hotel’de düzenlen ödül töreninde, Kadıköy Belediyesi adına ödülleri Başkan Şerdil Dara Odabaşı aldı.

Yönetişim ve Katılımcılık alanında ödüle layık görülen Anlat Kadıköy projesinde; BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları altlık olarak kullanılmış ve 2020-2024 Stratejik Planı ile Küresel Amaçlar arasında yüksek eşgüdüm oluşturulmuştu. Anlat Kadıköy projesiyle sosyal, mekânsal, kültürel ve ekolojik gündemler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları gibi uluslararası gündemlere entegre edilmiş ve yüksek etki potansiyeline sahip, çok paydaşlı ve katılımcı bir süreç tasarımı yapılmıştı. Plan hazırlık dönemi boyunca, iklim krizinden atık yönetimine, toplum sağlığından yenilenebilir enerjiye, toplumsal cinsiyet eşitliğinden sürdürülebilir şehirlere kadar birçok alanda BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda yapılan uyarılar dikkate alınmış ve Stratejik Plan’ın bu alanlara dair politika üretmesi benimsenmişti.

Anlat Kadıköy ile Stratejik Plan’ın izleme ve değerlendirmesi de yapılabiliyor.

Ayrıca, Anlat Kadıköy projesi ile esasta plan hazırlık dönemlerinde uygulanan katılımcı süreçlerin ötesine geçilerek, izleme ve değerlendirme süreçleri de sürece dahil edildi. Güncel plana dair alan, amaç, hedef ve göstergeler Anlat Kadıköy sitesinde erişime açık bulunuyor. Böylelikle paydaşların planın ilerlemesine dair izlemeyi ve söz konusu göstergeler hakkında değerlendirmeyi yapabilmeleri sağlanıyor.

İncelemek için: http://anlat.kadikoy.bel.tr/

Stratejik Plan’daki Ana Hizmet Alanları ile Küresel Amaçlar arasındaki ilişkiyi gösteren bir örnek.

Top