Share

Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması’nı Kazanan Eşdeğer Ödüller Açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması’nın sonuçları duyuruldu. Yarışma kapsamında üç eşdeğer ödüle ek olarak beş adet mansiyon ödülü verildi. Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması sonucunda Hatice Büşra Al Özdilek’in, Selahattin Tüysüz’ün ve Mehmet Cemil Aktaş’ın ekipleri eşdeğer ödüle layık görüldü.

Kadıköy Akademi, 4 Kasım 2020

Kadıköy Meydanı’nın mekânsal kalitesinin yükseltilmesini hedefleyen Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması sonuçları açıklandı. Yarışma şartnamesine göre yarışmaya konu edilen bölge, Kadıköy Tarihi Çarşısı ve Yeldeğirmeni (Rasimpaşa), Bahariye, Moda gibi kendine has kimliği olan bölgelerle etkileşimi içerisinde tarif edilmiş ve yaya hareketliliğini kolaylaştıran bir çerçeve önerilmişti.

Yarışma alanı için proje geliştirecek ekiplere ise özetle şu kıstasların dikkate alınacağı duyurulmuştu:

  • Alanı, parçası olduğu yeşil sistem içerisinde değerlendiren, deniz ve kara ekosistemini birlikte ele alan, kentsel ısı adası oluşumunu azaltmayı hedefleyen, yağmur suyu yönetimi ve enerji kullanımı açısından farklı yaklaşımlar geliştiren ve canlı çeşitliliğini destekleyen,
  • Alanın siluet değerini gözeten ve kimliğini yansıtabilen,
  • Nitelikli kamusal mekânlar üretilirken, kamusallığı besleyecek işlev çeşitliliğini güçlendiren, sabit işlevlerin yanı sıra, geçici işlevleri ve gece gündüz, hafta içi hafta sonu, mevsimsel gibi kısa ve uzun dönemlerdeki kullanımları göz önüne alan,
  • Kullanıcı çeşitliliğini ve farklılığını destekleyen; engelliler, çocuklar, yaşlılar gibi dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını karşılayan,
  • Tarihi, kültürel ve doğal somut ve somut olmayan miras öğelerini koruyan,
  • Alanı, Kadıköy bütünü içinde diğer odaklarla bağlantısıyla ele alan, yaya akışlarını güçlendiren, Projeyi etaplar halinde kurgulayan ve esneklik taşıyan,
  • Uygulanabilir, konforlu, estetik ve yüksek nitelikli çözümler üreten, projelerin geliştirilmesi beklenmektedir.

Bu kapsamda yapılan proje başvuruları jüri tarafından değerlendirildi ve 15, 26, 53 sıra numaralı projeler eşdeğer ödülü kazandı.

Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması’nı kazanan eşdeğer ödüller issuu üzerinden incelenebiliyor. Yarışmanın kolokyum ve ödül töreni ise 7 Kasım Cumartesi saat 16:00’da çevrimiçi olarak yapılacak.

15 Sıra Numaralı Proje – Eşdeğer Ödül

Hatice Büşra Al Özdilek, Mimar (Ekip Başı)

Ozan Özdilek, Mimar

Bihter Öztürk, Mimar

Arzu Kutkam Nuhoğlu, Peyzaj Mimarı

Bora Yerliyurt, Şehir Plancısı, Mimar

Mehmet Doruk Özügül, Şehir Plancısı

26 Sıra Numaralı Proje – Eşdeğer Ödül

Selahattin Tüysüz, Mimar (Ekip Başı)

Hasan Sıtkı Gümüşsoy, Mimar

Erhan Vural, Mimar

Pelin Tüysüz, Mimar

Nursen Gümüşsoy Kısar, Peyzaj Mimarı

Serkan Sınmaz, Şehir Plancısı

53 Sıra Numaralı Proje – Eşdeğer Ödül

Mehmet Cemil Aktaş, Peyzaj Mimarı (Ekip Başı)

Pınar Kesim Aktaş, Mimar

Şeyma Kahraman, Peyzaj Mimarı

Rümeysa Konuk, Peyzaj Mimarı

Ecem Sevin, Peyzaj Mimarı

Ezgi Umut Türkoğlu, Peyzaj Mimarı

Başak İncekara, Şehir Plancısı