You are here

Kadıköy Akademi’de Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Gerçekleştirildi

29 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında Kadıköy Akademi’de hibe programlarına proje hazırlamaya yönelik Esra Hashemi-Shirazi tarafından Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi verildi. Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimde, mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntem olan proje döngüsü yönetiminin nasıl yapılması gerektiği üzerine konuşuldu. 3 gün süren eğitimde eğitmen Esra Hashemi-Shirazi, öncelikli olarak proje ve programın ne olduğunu ve hibe programlarının özelliklerini katılımcılara aktardı ve projelerde üç ana kısıt olan kapsam, maliyet ve zaman üzerinde durdu.

proje-dongusu-yonetimi-egitimi2Katılımcılar, eğitim sırasında İstanbul Kalkınma Ajansı’nın şu an açık olan destek programlarından Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı ve Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı’nın içeriğini inceleyerek söz konusu programlar kapsamında kendi proje fikirlerini oluşturdular. Proje fikirleri oluşturulduktan sonra katılımcılarla bir projenin nasıl hazırlanması gerektiği proje ile ilgili bilgilerin toplanıp analiz edilmesi ve yapısal olarak düzenlenmesine olanak sağlayan mantıksal çerçeve yaklaşımı doğrultusunda ele alındı.

Mantıksal çerçeve yaklaşımının analiz aşaması kısmında katılımcılarla proje fikirleriyle ilgili olarak sorun analizi, paydaş analizi, hedeflerin analizi ve strateji analizi üzerine grup çalışmaları gerçekleştirildi. Planlama aşaması kısmında ise katılımcılar projelerinin mantıksal çerçeve matrislerini oluşturarak faaliyet ve maliyet planlaması üzerine çalışmalarda bulundular. Son olarak proje başvuru formunun nasıl hazırlanması gerektiğinin anlatıldığı eğitimde başvuruların nasıl değerlendirildiği ve seçiminin nasıl yapıldığı katılımcılara aktarıldı. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika dağıtıldı.

Top