You are here

Kadıköy Akademi Çarşamba Seminerleri: “Akıllı Şehirler ve Living Lab”

Kadıköy Belediyesi Akademi’nin ayda bir düzenlediği Çarşamba Seminerleri kapsamında 23 Mart’ta “Akıllı Şehirler ve Living Lab” konulu bir  söyleşi gerçekleştirildi. Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Hande Tek Turan ve Bölüm Araştırma Asistanı Z.Gökhan Ersoy’un konuşmacı olarak katıldığı söyleşide Akıllı Şehir uygulamaları ve Living Lab pratikleri anlatıldı.

Kadıköy Belediyesi Akademi’nin düzenlediği Çarşamba Seminerleri kapsamında gerçekleştirilen Akıllı Şehirler ve Living Lab söyleşisinde Yar. Doç. Dr. Hande Tek Turan, şehirleşmenin 21.yy’da mega sorun niteliğinde olduğunu ve 20. yy belediye yöntemlerinin bu sorunların çözümünde işe yaramayacağını belirterek söz konusu bu şehirleşmenin ancak şehirlerin “akıllı” olmasıyla yönetilebileceğini aktardı. Turan, şehirlerin temel bir değişim eğilimiyle karşı karşıya bulunduğunu, globalleşme, demografik değişim, iklim değişikliği ve şehirleşmenin ele alınması gereken başlıca konular arasında yer aldığını ifade etti.

Turanın ifadelerine göre; “2007 yılında dünya nüfusunun %50’si kentlerde yaşamakta iken 2030 yılında ise %60’a ulaşacağı tahmin ediliyor. Hızla kentlere akan dünya nüfusunu karşılamak için yeni altyapı ve teknoloji çözümü gereksinimi Akıllı Şehir kavramı üzerine dayanması gerekiyor. Akıllı Şehirler’in esas politikası; enerji ve maliyet tasarrufunun sağlanması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, düşük karbon ekonomi politikasının izlenmesi ve kaynakların etkin kullanılmasından oluşuyor. Akıllı şehirlerin faydaları ve çalışma alanları ise; ortak tasarım, etkileşim alanı, bilgi teknolojileri, toplum ve birey gelişimi, inovasyon üzerine yenilikçi çözümler üretilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Bir yerel yönetişim örneği olarak Akıllı Şehirler, faydalanıcıların ve hizmet sağlayıcıların yanı sıra araştırma ve düşünce kuruluşlarını karar verme süreçlerine dahil ederken, belirli bir zaman periyodunda, üründen hizmet alanın tepkisini ölçerek daha doğru politikaların hayata geçirilmesini sağlıyor.” Turan, gerçekleştirdiği sunumda, dünyadaki mevcut Akıllı Kent uygulamalarının somut örneklerini katılımcılarla paylaştı.

ABD Atlanta-Köprü Otoyol Geçiş ücreti: Atlanta’da sürücüler, eğer birden fazla yolcu ile giden araçlara ayrılmış şeritte yalnız seyahat ederlerse mil başına bir dolar ceza ödüyorlar. “Tıkanıklığı fiyatlandırma” olarak adlandırılan bu uygulama seyahat süresini yarı yarıya azaltmış oluyor.

4

İngiltere Keynsham- Işıklandırma: Sokak ışıkları, günün doğal olarak ışığına göre otomatik olarak kararıp/ sönüyor; böylece  71 adet lamba kente yılda 7300 dolar kar elde ettiriyor.

1

Brezilya Curitiba- Toplu Taşıma: Curitiba’da kentin otobüsleri günde 2.3 milyon insan taşıyor ve trafik ışıkları otobüslerin seri bir şekilde geçmelerini sağlıyor.

2

ABD Washington D.C. Su Altyapı: Washington D.C. IBM yazılım programını kullanarak su tüketimini analiz edip maliyetli olan sızıntıları önceden tespit ediyor.

3

Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Z. Gökhan Ersoy ise Living Lab’in ne olduğunu, faydalarını ve çalışma alanlarını aktardığı bir sunum gerçekleştirdi.  Ersoy, dünyada 400’den fazla sayıda olan ve faydalanıcılar ile hizmet sağlayıcıları, araştırma ve düşünce kuruluşları ile karar vericileri bir araya getiren Living Lab’lerin toplumsal etkileşim alanlarının yaratılmasında, bilgi teknolojileri, inovasyon, toplum ve birey gelişimi konularında önemli bir etkiye sahip olduğunu  belirti. Dünya’dan ve Türkiye’den örneklerin incelendiği Living Lab sunumunda, Çek Cumhuriyet’inden  FOODIE (Farm-Oriented Open Data in Europe) ve OTN (Open Transport Net),  Türkiye’den ise  İstanbul-Başakşehir Living Lab, Eskişehir- Tepebaşı Future Living Lab,  İstanbul-Smart City Living Lab uygulamaları katılımcılarla paylaşıldı.

Top