Share

İklim nötr olmak mümkün

Avrupa’daki kentlerin iklim hedefi iklim nötr olmak. Söylenebilir ki emisyonlardaki rolümüz konusunda artan farkındalık sayesinde, Avrupa kentlerinin liderleri iklim nötrlüğü mümkün kılmak için her zamankinden daha fazla hazırlar.
Bu fikir, hareketlilik uzmanlarının ve ulaşım planlamacılarının gelecek yıllara yönelik çözümleri, sorunları ve vizyonları tartışmak üzere bir araya geldikleri Eurocities Hareketlilik Forumu‘nda öne çıkan bir mesaj oldu.
Foruma katılan birçok kent, salgınla geçen yılı, hareketlilik tercihlerini radikal bir şekilde yeniden incelemek için bir fırsat olarak da kullandı. Böylece, emisyon, kirlilik ve hareketsizlik konularına dair “kentsel aşı” aramak için zaman kazanmış oldular. Örneğin, foruma ev sahipliği yapan Madrid, geniş bir yayalaştırmayı hayata geçirdi; işe gidip gelen insan sayısındaki azalmaya rağmen toplu taşıma kullanımını teşvik etti. Ayrıca vatandaşların ulaşım şekli konusunda seçim yapabilecekleri bir sistem kurmaya odaklandı.

Öte yandan, Budapeşte Belediye Başkanı ve Kabine Başkanı Samu Marton Balogh’ın ifade ettiği gibi, iklim ve sağlık sorunları yalnızca insanların ulaşım alışkanlıklarıyla çözülemez. Bu nedenle Macaristan başkenti, karbon nötrlüğü elde etmek için 15 dakikalık kent fikrini benimsiyor. Bu, yaşanabilir ve uygun fiyatlı kentler yaratarak metropoliten alandan ayrılan insan sayısını azaltmak anlamını da taşıyor. 

Farklı bir açıdan, Porto için karbon nötrlüğüne giden yol ise kontrol edebilecekleri şeylerle ilgili olarak ele alınıyor. Belediye Başkan Yardımcısı, Yenileme ve Çevre ile ilgili Belediye Meclisi Üyesi Filipe Araujo, bu anlamda kentsel aşı için üç bileşeni öneriyor: “Kamucu, erişilebilir ve sıfır emisyonlu.”

Forumda uzun vadeli trendler de önemli bir yer tuttu. Göteborg Kentsel Ulaşım İdaresi, Kalkınma ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Malin Andersson’a göre, işgücü piyasası on yıl öncesine göre daha bölgesel. Dahası, son 10 yılda bisiklete binmek ve yürümek, gerçekten verimli ve sağlıklı ulaşım türleri olarak kabul edildi. Hamburg Ulaştırma Planlama Departmanı Başkanı Tina Wagner ise Hamburg’da 2013’ten bu yana ilerleme kaydedildiğini, ancak iklim hedeflerine ulaşmak için geçişin hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Komisyon tüm kentlere, çalışmalarını kolaylaştırmak için bir politika aracı da sunuyor: Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları (SUMP). Gelecek haftalarda da AB Kentsel Hareketlilik Girişimi hakkında yeni bir kamu istişare süreci başlatılacak ve bu da gelecek için bir fikir sağlayacak. 

Son oturumun panelistleri 2030 yılına kadar iklim açısından nötr ve akıllı 100 şehir yaratma hedefi belirlediler. DG MOVE‘da Hareketlilik ve Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı ve misyon yöneticisi olan Matthew Baldwin ise her kentin “sürdürülebilir hareketliliğin” nasıl olduğunu dinlemenin çok önemli olduğunu belirtti. Baldwin ayrıca, “Karbon nötrlüğü sağlamak için attığınız adımlar size daha temiz hava, daha az ölüm ve yaşanabilir kentler getiriyor” diyor ve ekliyor: “Kentler için gerçek fayda budur!”

Kaynak: Eurocities