You are here
Home > Genel

Çevre için bir adım ileri

Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Kent Anlaşması’na katılan elli Avrupa kenti, çevre için ekstra bir yol kat etmeyi planlıyor. Alba Iulia (Romanya), Kösice (Slovakya) ve Grenoble (Fransa) kentleri bu ay, hava, su ve gürültü kirliliğiyle mücadele etmek, doğayı ve biyolojik çeşitliliği korumak, atık yönetimini iyileştirmek ve döngüsel ekonomiyi desteklemek için imzacılara katıldılar.

İspanya’nın üçüncü büyük şehri Valensiya ise mayıs ayında Anlaşma’yı imzalamıştı. Valensiya bu vesileyle, hava kalitesini iyileştirerek, yaya bölgelerini genişleterek ve yeşil alanları 300.000 metrekareden fazla artırarak çevre korumaya yönelik büyük ilerleme kaydetti.

Valensiya Belediye Başkanı Joan Ribó, Anlaşma’nın vatandaşlar için iyi bir yaşam kalitesi sağlamaya yönelik bir adım olduğunu söylüyor. Belediye başkanı bu ağı “…Sakinlerin harika bir yaşam kalitesine sahip olduğu bir kent için; (…) çevre politikalarının merkezine yeşil, sürdürülebilir politikalar koymak isteyen bir ağ” olarak niteliyor. “Yerel yönetimler bu alanlarda önlemler aldığında, kentler daha sürdürülebilir ve vatandaşlar için daha çekici hale geliyor” diyen Ribó, Anlaşma’nın, AB çevre ve iklim hedeflerine de katkıda bulunduğunu ekliyor.

Son olarak, Anlaşma’ya imza atan kentlerin, 2030 yılına kadar ulaşılacak çevresel hedefler belirlemesi ve her üç yılda bir uygulama ve ilerleme hakkında rapor vermeleri bekleniyor.

Kaynak: Eurocities

Top