Share

Helsinki biyolojik çeşitliliğin korunması için çalışıyor

Helsinki Belediyesi, hazırladığı Biyoçeşitlilik Eylem Planı ile bitkileri, türleri ve yaşam alanlarını korumaya hazırlanıyor. Helsinki’nin en ilgi çekici yanlarından biri güzel ve çeşitli doğasıdır. Kentin üçte birinden fazlası ormanlar, çayırlar ve parklardan oluşuyor. Dahası, Helsinki bir deniz alanına ve takımadalara sahip. Helsinki şu ana dek binden fazla bitki türünün, yaklaşık 150 kuş türünün ve yaklaşık 50 memeli türünün varlığını kaydetti. Şimdi, biyoçeşitliliği korumaya yatırım yaparak tümünün korunmasını sağlamak istiyor.

LUMO (Biyoçeşitlilik Eylem Planı) programı, belediye, üniversite, araştırma enstitüleri ve çeşitli çevre kuruluşlarından araştırmacılar ve uzmanlar tarafından düzenlenmiş bir plan. Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Kent Anlaşması girişimiyle uyumlu olan bu plan, biyolojik çeşitliliğin korunması için iddialı hedefler içeren 90’dan fazla önlemi derliyor. Program ayrıca, biyoçeşitliliğin korunmasını tüm faaliyetlere entegre etmeyi amaçlıyor. Başka bir deyişle, doğanın sürdürülebilir kullanımını teşvik etmeyi ve tüm sakinlerin çevreye fayda sağlayan faaliyetlerde bulunmasını sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: The Mayor