You are here

Griden yeşile: Krize uyum sağlayan bir kent

İtalyan kasabası Torino, geçen yüzyılın büyük bir bölümünde ağır sanayiyi bonkörce kucaklarken bugün tipik bir Turinli, evine 300 metre mesafede yeşil bir dinlenme alanına ulaşabiliyor. 1970’lere ve 1980’lere geri dönmek, petrol kriziyle, belirsiz bir gelecekle ve toplumsal huzursuzlukla karşı karşıya kalan bir kente tanık olmak anlamını taşıyacaktır.

Torino’da Bugün Neler Yapılıyor?

Torino, aktif seyahat biçimlerini teşvik etmek için bisiklet ağını hızla genişletiyor. Geçtiğimiz 20 yılda toplu taşıma hizmetlerine büyük yatırımlar yaparak şu anda seyahati %50’nin üzerinde oranda elektrikli araçlarla sağlıyor.

Belediye Başkanı Appendino’nun yardımcısı Simone Mangili, kentin döngüsel ekonomiye yaptığı yatırımların önemini vurgulayarak, atıkların %50’den fazlası artık düzgün bir şekilde ayrıştırıldığını ve geri dönüştürüldüğünü ifade ediyor.

Ayrıca, kentin yeni bir planda detaylandırdığı iklim adaptasyonuna yaklaşımı, bu alanda dirençlilik oluşturmaya odaklanıyor. Yeşil ve sürdürülebilir hedefleri doğrultusunda Torino, İtalyan hükümetine Ulusal İyileşme Planı’na yönelik çeşitli teklifler de sunuyor. Torino’nun bu çerçevedeki gelecek adımı ise özellikle enerji verimliliğini artırmak için kamu binalarını güçlendirmeyi ve kentsel orman yaratımını içeriyor.

Kaynak: Eurocities

Top