You are here

Çocuklar ve Gençler Yeterince Fiziksel Aktivite Yapmıyor

Fiziksel hareketsizlik dünya çapında dördüncü önde gelen ölüm nedeni. Bu aynı zamanda kronik hastalıklar ve engellilikle de ilişkili. Son araştırmalar da insanların daha aktif hale gelmemesi durumunda 2030 yılına kadar dünyada yarım milyara yakın yeni ve önemli kronik hastalık vakası görülebileceğine işaret ediyor.

Buna karşın, düzenli fiziksel aktivite birçok kronik hastalığın önlenmesine ve yönetilmesine yardımcı olur. Fiziksel olarak aktif olmanın popüler yolları arasında ise yürüyüş yapmak, bisiklete binmek ve spor yapmak sayılabilir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), çocukların ve ergenlerin (5-17 yaş arası) günde ortalama en az 60 dakika orta ila yüksek yoğunlukta fiziksel aktivite yapmalarını öneriyor. Bu, haftada en az üç gün, kas ve kemikleri güçlendiren aktivitelerin yanı sıra kuvvetli aerobik aktiviteleri de içermelidir. Ayrıca çocukların eğlence amaçlı ekran başında günde iki saatten fazla zaman geçirmemeleri tavsiye ediliyor. Bu tavsiyeler, çocukların fiziksel ve zihinsel sağlığının yanı sıra bilişsel sonuçlarını da iyileştirmeyi amaçlıyor.

COVID-19 pandemisinden önce, çocuklar ve ergenler arasında fiziksel aktivite zaten önerilen seviyelerin altındaydı. 2016 yılında dünya genelinde 11-17 yaş arası ergenlerin yüzde 81’i fiziksel olarak aktif değildi. Ayrıca kızlar erkeklerden daha da az aktifti. Pandemi süreci işleri daha da kötüleştirdi. Çocuklarda ve ergenlerde fiziksel hareketsizlik küresel bir halk sağlığı önceliği haline geldi. Öyle ki bu mesele artık küresel eylem planlarına dahil edilen bir konu haline geldi.

Hong Kong’da basketbol oynayan çocuklar

Örneğin, 2016 yılını temel alan DSÖ, Fiziksel Aktivite Küresel Eylem Planı ile 2030 yılına kadar ergenler arasında fiziksel inaktivite prevalansında (Belirli bir süre içinde bir hastalığın toplumda görülme sıklığını gösteren ölçüt) yüzde 15 puanlık bir azalma hedefliyor. Bu eylem çağrısı aynı zamanda diğer uluslararası kuruluşlara ve hükümetlere, çocuklar ve ergenler arasında fiziksel aktivitenin teşvik edilmesinde kaydedilen ilerlemenin izlenmesine yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

Bu küresel fiziksel hareketsizlik krizine, uluslararası eylem çağrısına ve karşılaştırılabilir verilerin sistematik olarak toplanması ihtiyacına yanıt olarak, Aktif Sağlıklı Çocuklar Küresel İttifakı kısa süre önce, çocuklar ve ergenler arasında fiziksel aktivitenin kapsamlı bir değerlendirmesini sağlayan ilk büyük çalışmayı yayımladı. Ekim 2022’de yayımlanan çalışma, COVID-19 pandemisi öncesinde ve sırasında toplanan verileri içeriyor.

Çalışma, çocuklar ve ergenler arasında fiziksel aktivitenin daha iyiye gitmediğini gösteriyor. Küresel olarak çocukların ve ergenlerin yaklaşık üçte biri fiziksel olarak yeterince aktifken, üçte birinden biraz fazlası daha iyi sağlık ve refah için rekreasyonel ekran süresi önerisini karşılıyor. Bu bulgular, önerilen fiziksel aktivite yönergelerini karşılamayan çocuk ve ergenlerin önemli bir kısmının olumsuz sonuçların yanı sıra çok daha erken yaşlarda ilgili kronik hastalıklara yakalanma riskinin de arttığını gösteriyor.

Covid-19 Etkisi

Çalışmaya katılan uzmanların çoğu, çocukluk çağındaki fiziksel hareketsizlik krizinin devam eden bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve Covid-19 pandemisinin bunu daha da kötüleştirdiği konusunda hemfikir. Ankete katılan uzmanların %90’ından fazlası, Covid-19’un çocukların fiziksel aktiviteleri üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu bildiriyor.

Covid-19 salgınının zirvesinde uygulanan sokağa çıkma yasakları, okulların ve halka açık parkların kapatılmasına yol açtığı için çocukların fiziksel aktivite düzeylerini düşürdü. Araştırmalar, pandemi sırasında çocukların orta ila şiddetli fiziksel aktivitelerinin günde 17 dakika azaldığını gösteriyor. Bu, önerilen günlük aktivitenin neredeyse üçte biri oranında bir azalma anlamına geliyor. Yine 187 ülkeyi temsil eden bir başka küresel çalışma, Covid-19 ile ilgili 30 günlük kısıtlamaların ardından bireylerin günlük adım sayılarında toplu olarak yüzde 27,3’lük bir düşüş olduğunu gösterdi.

Kaynak: Child in the City (31.01.2023)

Top