Share

Çalışan Belediyeler: Nantes’da Entegre Çocuk Bakım Hizmetleri

Nantes kent yönetimi, çocuk bakımı hizmetlerini ailelerin ihtiyaçlarına uyarlayarak emek piyasasını kadınlar ve bekar ebeveynler için daha erişilebilir kılmayı amaçlıyor.

Nantes Nord semti, kentin en yoğun sosyal konut alanı: burada yaşayan nüfusun yüzde 40’ı, çoğunluğu kadın olmak üzere bekar ebeveynlerden oluşuyor ve bu kişilerin de yüzde 71’i düşük gelir seviyesine sahip.

Nantes çocuk bakım hizmetleri projesi, belediyenin sosyal uyum genel müdürlüğüne bağlı erken dönem çocukluk bakım birimi tarafından koordine ediliyor. Proje, maddi gelir desteği alan aileleri hedefliyor ve özellikle ebeveyn veya ebeveynlerin iş aradığı ve bir işe devam edebilmek için sürdürülebilir bir çocuk bakımına ihtiyaç duyduğu vakaları hedefliyor.

Ebeveynlerin ihtiyacını karşılamak üzere, hizmet kapsamında 25 ayrı çok amaçlı çocuk bakım merkezi bulunuyor ve bu merkezlerden her biri farklı kapasite ve hizmetler sunuyor. Hizmetler arasında uzun vadeli, kısa vadeli, esnek ve acil bakım gibi hizmet türleri bulunuyor.

2011 yılında, Nantes kent yönetimi, Relais Nord adında tek bir hizmet noktası açtı. Buranın amacı ailelerin çocuk bakım ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak ve her bir özgün vaka için uygun hizmeti tayin etmek. Çocuk bakım tesislerindeki her türlü yer talebi, bu tek birim vasıtasıyla işleme alınıyor. Yer bulunmaması halinde, ebeveynlere alternatif bir çözüm bulabilmeleri için yardımcı olunuyor. 2013 yılından bu yana, belediyenin yönetiminde olmayan çocuk bakım hizmetleri de buraya bağlanmış durumda. Bu da kentte yaşayan ailelerin ve özellikle de tek yaşayan ebeveynlerin hayatlarını önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Bu planın uygulamaya konmasının bir sonucu olarak, tümü kadın ve bekar ebeveyn olmak üzere 60 kişi iş hayatına geri dönebilmiş veya mesleki eğitim alabilmiş durumda. Sonuç olarak yerel emek piyasasına da faydalı olunmuş ve ilgisi bulunan kadınların hayatlarında olumlu bir etki bırakılmıştır. Ayrıca emek piyasasında toplumsal cinsiyet eşitliği sorununa da olumlu bir çözüm etkisi yaratabilmiştir.

Kaynak: EUROCITIES

Leave a Comment