You are here

Belçika’da Belediye Başkanları Çocuk Yoksulluğuna Karşı…

Antwerp, Brüksel, Charleloi ve Ghent şehirlerinin belediye başkanlarının çocuk yoksulluğunun önüne geçilmesi için imzaladığı deklarasyon, Belçika federal hükümetinin kent politikaları biriminin bir inisiyatifi olarak yola çıkmış olsa da bu alanda kapsamın diğer kentlere yayılması da planlanıyor.

Kentlerdeki çocuk yoksulluğu sorunu, birçok büyük kentin ortak bir gerçeği olup, Avrupa’nın 2020 yılı için hedeflediği 20 milyon insanın yoksulluğunun giderilmesi planıyla da örtüşen bir sorun.
AB genelinde çocukların yüzde 23’ü yoksulluk koşulları altında yaşıyor ve bu sayı artış göstermeye devam ediyor. Deklarasyonda, çocuk yoksulluğunun azaltılması için tasarlanan her türlü önlemin aynı zamanda bir bütün olarak yoksulluğu da azaltabileceğine ve çocuk yoksulluğu sorununa şimdiden müdahale etmenin ilerideki işsizlik, sağlık sorunları ve suç oranlarını azaltacağına ve sosyal hizmetlerin yükünün de bu bağlamda azalacağına dikkat çekiliyor.

İmzacı belediye başkanları, toplumdaki ve emek piyasasındaki ebeveynlerin ve özellikle de bekar ebeveynlerin katılımının destekleneceğini, çocuk bakımı, sağlık hizmetleri, barınma ve eğitimin çocuklar açısından erişiminin kolaylaştırılacağını taahhüt ediyor. Deklarasyon aynı zamanda, çocukların eğitim ve rekreasyon faaliyetlerine katılımının önündeki kültürel, maddi ve anadile dayalı engellerin bulunduğuna da dikkat çekiyor.

Kaynak: EUROCITIES

Bir cevap yazın

Top