You are here

Kadıköy Belediyesi Akademi Boston Kent Profili

Kadıköy Akademi ekibi olarak; bir kentin, coğrafi, idari ve siyasi yapısının, ekonomik, sosyal, kültürel dokusunun ve kentte bulunan yerel yönetim tarafından sağlanan her türlü hizmetlerin incelediği detaylı bilgilendirme çalışmaları olan kent profillerimizin Ocak 2017 özel sayısını yayınlıyoruz.

Bu sayımızda ABD’nin Massachusetts eyaletinin başkenti olan Boston şehrini ele alıyoruz. Şehrin tarihi arka planını incelediğimiz uzunca bir giriş bölümümüzü yine hayli kapsamlı bir ABD yerel yönetim yapısını incelediğimiz bölüm takip ediyor. Federal yönetimin, eyalet yönetiminin ve yerel yönetimin kesiştiği ve ayrıştığı alanlardan oluşan idari yapı, bu bölümümüzde ayrıntılı olarak ele alınıyor.

Boston kentinin yönetiminde ilginç uygulamalara rastlamak mümkün. Örneğin kentin büyümesiyle oluşabilecek sorunların üstesinden gelebilmek için Imagine Boston 2030 (Boston’ı Hayal Et 2030) planını devreye sokan kent yönetimi, bu plan çerçevesinde Bostonlıların kentin geleceğine dair planlama sürecine katılımını hedeflemiş ve bu doğrultuda açık oturumlar ve vizyon geliştirme toplantıları düzenlemiş, üstelik planın hazırlık sürecine katılacak yurttaşlar için kent temalı okuma listesi yayınlamıştır.

Benzer bir katılımcı süreç kentin uzun vadeli ulaşım politikasını tasarlamak amacıyla da kurgulanmıştır ve bu süreç halen devam etmektedir. Ulaşım konusunda yaşanan problemler ve yurttaşların beklentileri çeşitli metotlarla belirlenmiş ve eldeki veriler uzman ekiplerce haritalandırılmış ve çevrimiçi ortamda yayınlanarak yerel ve ulusal uzmanlarla paylaşılmıştır. Oluşturulan vizyon çerçevesi doğrultusunda eylem planlarının hazırlanması gündeme gelmiştir. Yine ulaşım politikası bağlamında öne çıkan problemlerden biri olarak trafik kazalarının önlenmesi hedefi belirlenmiş ve bu doğrultuda 1997’de İsveç’in benimsediği Vision Zero (sıfır ölüm, sıfır yaralanma, sıfır kaza) politikasından esinlenerek Boston’ın daha yürünebilir, bisiklete binilebilir ve sürücüler için daha güvenli bir kent haline gelmesi için Vision Zero Boston Eylem Planı benimsenmiştir.

Boston’da kilit sektörleri bir araya getirerek kentin iklim eylem planını destekleyen Yeşil Kurdele Komisyonu’nun yenilenebilir enerji, sara gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliği gibi konularda çalışan Sağlık Hizmeti Çalışma Grubu, Ticari Gayrimenkul Çalışma Grubu, Yükseköğretim Çalışma Grubu, İklim Hazırlığı Çalışma Grubu, Karbonsuz Boston ve Boston Yeşil İnovasyon adında altı adet çalışma grubu vardır. Bütün bu çalışma grupları kentin iklim eylem planının hedefleri doğrultusunda politika geliştirmekte ve önlemler almaktadır.

Bunların dışında Boston’ın birçok yenilikçi projesi de bulunmaktadır. Belediyenin, güçlü ticari alanlar oluşturmayı hedefleyen Boston Ana Caddeler, astım hastalarının evlerinin kontrol edilmesine dayalı Evde Rahat Nefes Al, toplumsal hafızayı diri tutmayı hedefleyen Şehir Arşivlerine Dijital Erişim, hizmetlerin şehir sakinlerinin ayağına götürüldüğü Gezici Belediye Aracı, belediyenin temel hizmetleri sunma konusundaki performansının izlenebildiği Sonuçlarla Boston ve belediye yöneticilerinin çeşitli periyotlardaki performansının ölçüldüğü Şehir Skoru gibi yenilikçi projeleri bulunmaktadır.

Hazırladığımız bu kapsamlı profilde Boston’ın sosyal konut modeli, belli bir yaşı aşmış yurttaşlar için geliştirdiği Kıdemli Yurttaşlara Eşlik Programı, acil durum yönetimi için geliştirilen girişimler ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları hakkında da önemli deneyimler yer almaktadır.

Profilimizde son olarak Boston’daki mahalleler öne çıkan özellikleriyle ayrı ayrı tanıtılmış, Boston’da yer alan toplum merkezleri ve oldukça gelişkin kütüphaneleri incelenmiştir. Yayınladığımız bu profille kentsel problemlere bulunan yenilikçi çözümler ve iyi uygulamaların çalışmalarımızda yeni perspektifler geliştirme fırsatı yaratacağını umuyoruz.

Kadıköy Belediyesi Akademi ekibinden Ceyda Yılmazdoğan Aydın, Egecan Erdoğan ve Süleyman Barış Başaran tarafından hazırlanan kent profiline aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz:

Boston Kent Profili

Top