You are here

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Selanik Belediyesi Mültecilere Yönelik Konut Anlaşması İmzaladı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Selanik Belediyesi, Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine geçmekte olan mültecilere ve ülkede bulunan sığınmacılara, daha fazla geçici konut sağlamak amacıyla bir anlaşma imzaladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Yunanistan temsilcisi Philippe Leclerc, anlaşmanın, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Yunanistan’daki yerel yönetimleri arasındaki iş birliğinin mültecilerin sorunlarına somut ve olumlu çözümler üretmede önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Leclerc, açıklamasına, Avrupa’ya yerleşmeye aday olan mülteciler için 20.000 yeni konaklama yeri hedeflerine Selanik’in önemli bir katkı sağladığını eklerken, bu ortak dayanışma çabasına başka belediyelerin de katılacağını umduğunu belirtti.

Selanik Belediye Başkanı Yannis Boutaris tarafından imzalanan anlaşma, Yunan hükümetinin on binlerce mülteciye yardımcı olma çabalarını da destekleyici bir nitelik taşıyor. Selanik Belediye Başkanı, anlaşma sonucu uygulanacak olan projenin, mülteci ailelerin yaşam koşullarını iyileştirip onlara sosyal destek sağlayacağı gibi yerel halk ve ekonominin de yararına olacağını ifade etti.

Anlaşma, Avrupa’ya geçiş için Yunanistan’ı kullanan mülteciler ve ülkede yer alan sığınmacılar için yakın bir zamanda 600’ü kiralık dairelerde, 60’ı misafir olarak kalınan ailelerin yanında olmak üzere 660 yeni konaklama alanı yaratacak. Proje kapsamında, Selanik Belediyesi, Neapoli-Sykies ve Kalamaria gibi komşu belediyelerin yanı sıra çeşitli ortaklarla (ARSIS, GCR, HLHR, PRAKSIS, YMCA) beraber çalışacak.

Sığınmacıların Yunanistan genelinde barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla AB tarafından yılın başında başlatılan ve finanse edilen program, daha şimdiden, Yunanistan genelinde, sığınmacılara 5.500 kalacak yer ayarlamış.

Ortaklıkların yanı sıra sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve mülk sahipleri ile yapılan anlaşmalar yoluyla uygulanan program, gitgide ilerliyor ve karma apartman dairelerini, otelleri ve mültecileri evlerinde misafir eden aileleri de kapsıyor.

Yunanistan kuzey sınırının kapanması sonucu, anakaradaki mültecilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için doğan acil ihtiyaç dâhilinde, BMMYK, yakın zamanda Lagadikia’da inşa edilen site gibi büyük sitelerin inşa edilmesi konusunda Yunanistan’a desteğe hazır olduğunu belirtiyor. Şimdiye kadar yaklaşık 6000 kişi Yunanistan’daki  konaklama projesinden yararlanmış durumda. 900’ü aşkın insan ise yaşamak için Avrupa’nın başka ülkelerine taşındı.

Büyük çoğunluğu Suriye, Irak ve Afganistan’daki savaştan kaçan ve diğer Avrupa ülkelerine gitmek isteyen bir milyondan fazla mülteci ve göçmen geçen yıl Yunanistan’a gelmiş durumda. Yunanistan, şu an  yaklaşık 8.400’ü adalarda bulunan 54.000’den fazla mülteci ve göçmene ev sahipliği yapıyor ve BMMYK, anakara ve adalardaki geniş çaplı eylemleriyle hükümetin bu sorunu yönetme çalışmalarını destekliyor.

 

Kaynak: EmbassyNews

Top