Share

Berlin’de güneş enerjisi zorunlu oldu

Berlin Eyalet Senatosu tarafından 17 Haziran 2021 günü kabul edilen “Güneş Yasası” ile şehirdeki binaların çatılarında güneş enerjisi kurulumu yapılması zorunlu hale geldi.

Berlin Senatosu tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek uygulama ile kullanılabilir alanı 50 metrekarenin üzerinde olan yeni binaların çatılarının güneşten elektrik üretimi için kullanılması zorunlu olacak. Mevcut binalarda da büyük çaplı yenilemeler yapılabilmesi için güneş enerjisi kurulumunun projeye dahil edilmesi gerekecek.

Yasaya göre yeni binalarda brüt alanın %30’luk bölümünün, mevcut binalarda ise net alanın %30’luk bölümünün asgari olarak güneş enerjisi kurulumları için kullanılması gerekecek. Bununla birlikte bazı durumlarda muafiyet sağlanacak.

Yasaya göre, Anıt Koruma Yasası ile korunan, kurulum yapılmasının teknik olarak imkansız olduğu, çatıların kuzeye dönük olduğu, dış yüzeylerinde fotovoltaik sistem kurulumlarının bulunduğu ve Bina Enerji Yasası kapsamında termal güneş enerjisi sistemleri kurulumu olan binalar zorunluluktan muaf tutulacak.

Yapılacak yatırımlar Yenilenebilir Enerji Yasası kapsamında alım garantileri ile desteklenecekken, Berlin Yönetimi halihazırda güneş enerjisi yatırımlarına 15.300 Avroya kadar destek sağlıyor.

530 bin çatıda 4,4 GW’lık potansiyel var

Fraunhofer ISE Berlin yönetiminin “Güneş Şehri” olma hedefi kapsamında 2019 yılında bir çalışma yapmıştı.

Çalışmanın sonuçlarına göre şehirdeki binaların çatılarında güneş enerjisi kurulumlarını zorunlu kılmak şehrin çatılarında halihazırda 100 MW düzeyinde olan kurulu gücün 4.400 MW’a ulaşmasını ve şehrin elektrik ihtiyacının %25 oranında güneş enerjisinden karşılanmasını sağlayabilir.

Şehirdeki yaklaşık olarak 530 bin civarında olan binalar üzerinde üç boyutlu modellemeler ile yapılan analize göre şehrin güneş enerjisi potansiyelinin %58’lik bölümü konut amaçlı kullanılan binalarda, %32’lik bölümü ticari binalarda, %9’luk bölümü ise kamu binalarında bulunuyor.

Mülkiyet açısından ise potansiyelin %41’lik bölümü bireylere, %48’lik bölümü şirketlere ve %8’lik bölümü de şehir yönetimine tahsis edilebilecek durumda.

Kaynak: Yeşil Ekonomi