You are here

Belediye Başkanları New York’ta Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Toplandı

Ev sahibi New York Belediye Başkanı Bill De Blasio dahil, dünyanın çeşitli ülkelerinden 40 kentin belediye başkanı BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) davetiyle, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini görüşmek üzere bir araya geldi. Belediye Başkanları, mutabakat beyanlarında başta kentleri ilgilendiren 11. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi olmak üzere BM Sürdürülebilir Kalkınma Hederlerine uymayı ve destek sunmayı taahhüt etti. İklim değişikliğine karşı alınan önlemler dahil olmak üzere bazı noktaların yanı sıra, belediye başkanları, 2020 yılına dek “entegre ve bütünlüklü bir sürdürülebilir kalkınma stratejisi” geliştireceklerini ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanması amacıyla mevzuat değişiklikleri yapacaklarını beyan etti.

Belediye başkanları ayrıca “uluslararası ve bölgesel finans kuruluşlarının ve özel sektörün güçlerini birleştirerek özellikle gelişmekte olan ülkelerin kent alanlarında artan yatırım ihtiyacını gidermek üzere yeterli fon mekanizmalarını araştırmaları gerektiğinin” altını çizdi.

New York’ta imzalanan bu deklarasyon, bu yaz Vatikan’da Papa’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iklim toplantısında 65 belediye başkanının imza koyduğu taahhüdün de devamı niteliğinde.

Kaynak: Citiscope

Top