Share

#anlatkadikoy

Kadıköy Belediyesi tüm belediyelerin her beş yılda bir yapmak zorunda oldukları ve belediyelerin yol haritası olarak tanımlanan Stratejik Planı’nın hazırlıklarına başladı. Belediye, 2020-2024 Stratejik Planını oluşturmak için pek çok platformdan Kadıköylülerin öneri ve düşüncelerini alacak.

“Kadıköy nasıl olmalı?” sorusunu tüm görsel ve dijital mecralara taşıyan belediye, geleceği konuşmak, üretilen fikirleri geliştirmek, önümüzdeki dönem çalışmalarını birlikte planlamak için tüm Kadıköylülerle bir araya gelme çağrısı yaptı.

Beş Yıl Planlanıyor

Stratejik Plan’ın hazırlanması sürecine katılım mekanizmalarını canlı tutmayı hedefleyen Kadıköy Belediyesi; vatandaşların, muhtarların, akademisyenlerin, STK’lerin ve Kadıköy Kent Konseyi’nin aktif katılımıyla Kadıköy’ün mevcut durumunu analiz edecek ve 5 yıl sonrasının Kadıköy’ü için faaliyet ve projelerini oluşturacak.

Stratejik planlama sürecinin tamamı; bilgilendirme, danışma, dâhil etme ve işbirliğinden oluşan bütünlükçü bir katılımcı perspektife dayanıyor.

Stratejik planlama sürecinde, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda (2012) belirlenen sürdürülebilir kalkınma hedeflerini de gözetecek olan Kadıköy Belediyesi, bu anlamıyla iklim eyleminden eşitsizliklerin azaltılmasına, sağlıklı bireylerden sürdürülebilir şehir ve yaşam alanlarına, 17 küresel hedefin yerelleştirilmesi anlamında da önemli bir misyon üsleniyor.

Peki ama kısaca stratejik plan nedir?

Stratejik plan; kamu kurumlarının orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan şeklinde tanımlanıyor.

Bu plan ile özetle,

  • Neredeyiz?
  • Nereye ulaşmak istiyoruz?
  • Gitmek istenilen yere nasıl ulaşabiliriz?
  • Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? gibi dört temel soruya cevap aranıyor.

Kadıköy Belediyesi’nin beş yıllık (2020-2024) planlamasında çeşitli katılımcı süreçlerde elde edilen bilgiler ve öneriler,  alanında uzman bilim insanlarıyla birlikte değerlendirilecek. Bu değerlendirmeler sonucunda belirlenen somut politikalar, belediye kaynaklarının stratejik önceliklere göre dağıtılacak.

#AnlatKadikoy

Anlat Kadıköy platformu da Kadıköy’ün beş yıllık planlamasının yapılacağı katılım ayaklarından yalnızca biri. anlat.kadikoy.bel.tr  web sitesinde  paylaşılan verilerle katılım süreçlerinde yer alacak bireylerin/kurumların doğru bir bilgilendirme safhasından geçmesi hedefleniyor. “Anlat Kadıköy” platformunda Kadıköy’ün 21 mahallesine ilişkin nüfus, cinsiyet, yaş, yeşil alan, eğitim düzeyi gibi çeşitli veriler, Kadıköy ve İstanbul’a ait verilerle birlikte paylaşılıyor. Bunların dışında, Kadıköy Belediyesi’nin geçmiş dönemlerde hazırladığı stratejik planlar, faaliyet raporları, belediyenin mevcut hizmetleri vb hakkında bilgiler-belgeler de yer alıyor.

Anlat Kadıköy platformunun bilgilendirme dışında önemli bir misyonu daha bulunuyor. Platformda, Kadıköy’de yaşayan, çalışan ya da sosyalleşen herkesin fikir ve önerilerini yazabilecekleri bir danışma mekanizması da yer alıyor. Bu danışma mekanizması ile afet yönetiminden atık yönetimine, çocuk haklarından toplumsal cinsiyet eşitliğine, iklim krizinden kent estetiğine 33 farklı başlıkta vatandaşların değerlendirme ve önerileri toplanıyor. Buradan elde edilen öneriler stratejik plan çalıştaylarının da ana gündemlerini oluşturacak.

21 Mahalle Buluşacak

Anlat Kadıköy platformundan elde edilen verilerin dışında 29-30 Haziran tarihlerinde 21 mahalleyi kapsayan 10 bölge toplantısıyla da mahalle sakinleriyle bir araya gelinecek. Kent Konseyi’nin yapmakta olduğu mahalle STK toplantılarının hemen ardından başlayacak olan bu toplantıların raporları da stratejik plan çalıştaylarının önemli bir girdisi olacak.

Daha Çok Kadıköy

Stratejik planlama sürecine yasal zorunluluk olmaktan öte bir anlam katan Kadıköy Belediyesi, bu sürece, kurum dışındaki paydaşlarıyla işbirlikleri geliştirebileceği bir perspektifle yaklaşıyor. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, geçtiğimiz ay kurum içinde yayınlanan genelgeyle stratejik plan çalışmalarının başlayacağını duyurmuş ve şu noktaların altını çizmişti:

“Daha Çok Kadıköy” vizyonu ile çıktığımız seçim hazırlık çalışmalarında tüm Kadıköy’ü İstanbul’un en aydınlık, en modern, en yenilikçi, en yaşanabilir ilçelerinden biri olarak tarif etmiştik. Bu tariften yola çıkarak bu değerleri daha da geliştirip güçlendirmek için Stratejik Plan çalışmalarının önemli bir fırsat olduğunu vurgulamak isterim.

Yönetim anlayışımızda benimsediğimiz katılımcılık ilkesi doğrultusunda tüm süreç boyunca gerek iç, gerekse dış paydaşlarımızın görüş ve önerilerinin alınacağı katılımcı bir plan hazırlanacaktır. Bu kapsamda, katılımcı süreçlerimizin bir parçası olarak internet ortamında “Anlat Kadıköy” katılım platformu çalışmalarına da başlamış bulunmaktayız.”

Yaz dönemini, stratejik plan çalışmalarını mümkün olan en geniş katılım düzeyiyle geçirecek olan Kadıköy Belediyesi, hazırlayacağı planı Ekim 2019 belediye meclisinde gündemleştirecek ve onaylanan planı 2020-2024 faaliyet döneminin başvuru kılavuzu olarak rehber edinecek. Gerek duyulması halinde ise 2 yıl ardından planda güncelleme yapılabilecek.

Stratejik Plan Mahalle Toplantılarının tarihleri ve yerleri şöyle: