You are here
Home > Genel

Amsterdam, Lille ve Bologna enerji yoksulluğuyla mücadele ediyor

Avrupa Parlamentosu düşünce kuruluşu (European Parliamentary think tank)’na göre enerji yoksulluğu; düşük gelir, yüksek enerji harcamaları ve binalardaki enerji verimliliğinin düşük olmasından kaynaklanan çok boyutlu bir olgudur. Fosil yakıtların güç kaynaklarımıza hakim olmaya devam ettiği ve AB binalarının %75’inin “enerji verimsiz binalar” olduğu düşünüldüğünde, enerji yoksulluğuyla mücadele daha da önemli hale gelmektedir. Zira Avrupa’daki her dört haneden biri evlerini yeterince ısıtamıyor, soğutamıyor ya da aydınlatamıyor.

Bu sebeple herkes için daha hızlı ve sürdürülebilir bir enerjiye yönelik umut verici bir dönüşüm, enerji yoksulluğunun azaltılması için bir fırsat haline gelebilir. Amsterdam, Lille ve Bologna gibi pek çok kent yönetimi, iklim eylemlerini uygularken; mevcut ve gelecekteki enerji yoksulluğu etkilerini azaltıp sosyal dışlanmayla mücadele etmek için yenilikçi yerel projeler geliştirmektedir.

Kaynak: Eurocities

Top