You are here

ABD’de Yayınlanan Rapora Göre Kentlerde Yürünebilir Alanlar Giderek Daha Çok Tercih Ediliyor

Kentsel yürünebilirlik, bir kent alanının yaya dostu olma ve engelsiz erişim gibi nitelikler üzerinden değerlendirildiği bir kavram ve dünya kentlerinde özellikle yaşlı nüfusun artışı nedeniyle kent yönetimlerinin de ana gündem maddesi. Bu kavram aynı zamanda kent çalışmalarının ve akademik araştırmaların da konusu haline gelmiş durumda. Kent alanında yayalaştırma ve yürünebilirliğin kent ekonomisi için olumlu sonuçlar doğurduğuna ilişkin raporlar yayınlanmaya devam ediyor. 

ABD’de akıllı büyüme alanında devlet kurumları ve yerel kuruluşlardan oluşan bir koalisyon olan Smart Growth America ve George Washington Üniversitesi Emlak ve Kent Analizleri Merkezi ortaklığıyla yayınlanan “2016 Yaya Trafiği Tahminleri Raporu – The Foot Traffic Ahead Report 2016”, kentleri yürünebilirlik açısından değerlendiriyor.

Rapordaki bulgulara göre, ABD’nin en büyük 30 metropolündeki “walkable urban spaces” (WalkUPs) olarak adlandırılan yürünebilir kentsel alanlar, otoyollarla kıyaslandığında daha fazla piyasa payına sahip ve buralardaki kira bedelleri de artış gösteriyor.

Smart Growth America web sitesinde yayınlanan rapor özetine göre, yukarıdaki nitelikleri gösteren en yoğun yürünebilir kentsel alanlara sahip kentler arasında New York; Washington, D.C.; Boston; Chicago; San Francisco ve Seattle ön sıralarda yer alıyor.

Kaynak: Planetizen

Top