Share

Sosyal Politikalar Çalışma Grubu Toplandı

Kadıköy Akademi bünyesinde oluşturulan Sosyal Politikalar Çalışma Grubu, 18 Şubat 2016 Perşembe günü Kadıköy’de sosyal politikalar alanındaki hizmetlerin örgütlenmesi ve sosyal politikalar alanında güncel sorunların tespitine ve çözüm yollarına dair fikir üretmek amacıyla bir araya geldi.

Toplantıya, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan Sosyal Servis personeli, bu alanda çalışmalar yapan akademisyenler, konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinde aktif görev alanlar ve Kadıköy Akademi çalışanları katıldı.

Sosyal politikalar alanında güncel sorunlar tespit edildi. Bu alanda grubun yapacağı çalışmalara Kadıköy Akademi ve Kadıköy Belediyesi ilgili birimlerin nasıl destek olabileceği tartışıldı. Ayrıca çalışmalara başlamak için sosyal veriye ulaşılması gerekliliğine vurgu yapıldı. Bu konuda Kadıköy Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar aktarıldı.

Sosyal politikalar alanında öne çıkan güncel konulardan birinin de ‘yeni nesil kent yoksulluğu’ olduğu, bu konudaki tanımlamaların yetersiz kaldığı, yeniden tanımlanması gerektiği söylendi.

Kadıköy Belediyesi’nin sunduğu hizmetlerin belirli ilkeler çerçevesinde tekrar tanımlanması ve bu ilkeler çerçevesinde bütünlüklü bir biçimde sunulması, bu temel ilkelerin toplumsal belediyecilik anlayışı ile güncellenmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı.