You are here

Kent Yönetimlerinden Avrupa Birliği’ne: 2030’a kadar % 60 Emisyon Azaltımı Mümkün

AB’nin 2030 emisyon azaltma hedefinin en az % 60 azaltım olacak biçimde revize edilmesi yönünde bir rapor yayınlandı. Konuyla ilgili olarak Eurocities tarafından hazırlanan rapor, küresel sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik karşımızda duran bu acil görevi başarmak için, “hükümetin her düzeyinde ve tüm sektörlerde” harekete geçilmesi gerektiğini vurguluyor.

Eurocities raporu, AB düzeyinde en az % 60’lık bağlayıcı bir hedef çağrısında bulunurken, bunun üye devletler düzeyinde en az %55’lik bir azaltma hedefiyle desteklenmesi gerektiğini de söylüyor.

Aynı zamanda Floransa Belediye Başkanı da olan Eurocities Başkanı Dario Nardella, “Paris anlaşmasından beş yıl sonra, salgın bize sürdürülebilirliğin başarısız olamayacağımız kadar önemli bir konu olduğunu gösterdi” diyor ve ekliyor: “Avrupa, sera gazı emisyonlarını 2030 için en az %60 kadar azaltmaya yönelik olarak küresel liderliğini sürdürmeli ve kapsamlı bir toparlanma için zemin hazırlamalıdır.”

10-11 Aralık’ta gerçekleşecek Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde yayımlanan rapor, AB bütçesini ve kurtarma paketini, kentlerin “iklim zarasızlığı”na yönelik dönüşüm sürecini sürdürmelerine yardımcı olabilecek hayati bir araç olarak ortaya koyuyor.

İyileşme sürecini doğru yapmak için Avrupa ve ulusal liderlerin belediye başkanlarıyla yeni bir diyalog kurmasını gerektiriyor. Bunun için Nardella, “Kentleri etkileyecek kararlar alındığında masada bir koltuk istiyoruz” diyor.

Nardella, AB bütçesiyle ilgili önceki yorumlarında da “Veto değil, dayanışma zamanı” diyordu.

Raporun tamamını İngilizce olarak okumak için burayı tıklayın.

Kaynak: Euro Cities

Top