You are here
Home > Genel

Kanal İstanbul Çalıştay Raporu Yayınlandı

İBB tarafından 10 Ocak 2020’de yapılan ve Kanal İstanbul Projesini maliyet analizinden finansmanına, mekânsal planlama boyutundan ekoloji ve iklim üzerinde yaratacağı etkilere, sosyal yaşama ilişkin sonuçlarından projenin hukuki çerçevesi ve güvenlik boyutuna, afet ve deprem riskinden yurttaşların projeye ilişkin karar süreçlerine katılımına kadar her yönüyle kapsamlı bir şekilde tartışmaya açan çalıştayın raporu yayınlandı.

Raporun sunuşunda şu ifadelere yer verildi:

“Bu çalıştay raporu Kanal İstanbul Projesinin çevre, iklim, toplumsal doku, kültürel varlıklar ve uluslararası ilişkiler açısından yaratacağı yıkıcı sonuçları her yönüyle detaylı olarak ele alıyor. Kanal İstanbul’u bir an evvel hayata geçirmek için sergilenen bu iştah sadece mega projeleri ayakta tutma kaygısından ibaret değil elbette. 2008 krizinin yarattığı ucuz kredi olanaklarıyla gelişip serpilen inşaata dayalı büyüme modelinin sürdürülebilmesi için kamusal çıkarı, toplumsal faydayı ve doğayı hiçe sayan mega projelere devam etmekten başka bir çare görmemek elbette siyasal bir tercih. Gelir dağılımındaki eşitsizliği azaltmak, yurttaşların insanca yaşayabilecek ücretlerle çalışmalarını sağlamak, eğitim ve sağlık gibi en hayati kamusal hizmetler üzerindeki piyasa baskısını azaltmak, kentsel hizmetleri daha ucuz ve kaliteli hale getirmek, doğayı korumak ve daha yaşanabilir bir kent yaratmak için iklim krizine karşı önlemler almak yerine kamunun parasının Kanal İstanbul gibi bir projeye harcama hevesinin toplumun genel faydasından ziyade ancak bir avuç insana yarar sağlayacağı ortada. Kanal İstanbul Projesinin yapımı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 2009 tarihli Çevre Düzeni Planı’nda yasaya aykırı yapılan değişiklikler ve bilimsel niteliği tartışmalı, onlarca hususta ciddi muğlaklıklar içeren Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporuyla meşrulaştırılmak isteniyor. Kanal İstanbul Çalıştayı maliyet analizinden finansmanına, çevre ve iklim üzerinde yaratacağı etkilerden sosyal yaşama ilişkin sonuçlarına kadar birçok konuda bilimsel kaygılara cevap veremeyen bu belgelerdeki veri ve sonuçları analiz etmek ve tartışmak için düzenlendi. Davet edilen bilim insanları ve uzmanlar Kanal İstanbul Projesinin her aşamada yaratacağı sonuçları finansman, kentsel planlama, ulaşım, çevre ve su kaynakları, toplumsal doku, ulusal güvenlik, deprem, kültürel miras ve tarım başlıkları altında detaylı bir şekilde tartıştılar.”

Çalıştayda, “Kanal İstanbul’un Ekonomi Politiği”, “Mekânsal Planlama, Şehircilik ve Ulaşım”, “Çevresel Boyut, Su ve Ekoloji”, “Toplumsal Boyut ve Katılım”, “Hukuki Çerçeve ve Güvenlik”, “Afet Riski ve Depremsellik”, “Mekânsal Planlama, Şehircilik ve Kültürel Miras” ve “Çevresel Boyut: Tarım, İklim ve Ekoloji” başlıklarıyla 8 oturum yapılmış ve bu oturumlarda alanlarında uzman 40 konuşmacı yer almıştı. Raporda bu oturumlar dışında yine uzman isimlerle yapılmış 6 adet röportaj yer alıyor.

Rapora ulaşmak için burayı tıklayınız.

Haber Fotoğrafı: Caner Özkan

Top