You are here

Haydarpaşa Kitabı için makale çağrısı

Kadıköy Belediyesi Akademi Ayça Yüksel editörlüğünde Haydarpaşa’yı konu edinen, sosyal bilimler ve mimarlık alanlarında araştırma makalelerinden oluşan bir kitap hazırlıyor. Bu kitapla, Haydarpaşa Garı merkezde olmak üzere Haydarpaşa’nın mekânsal özellikleri, disiplinlerarası bir yaklaşımla irdelenmek isteniyor.

*

Haydarpaşa Garı 1908’de açılmıştır. 1917’de çıkan yangın, 1979’da gerçekleşen tanker patlaması ve 2010’da restorasyon çalışması sırasında çıkan yangın ile gar üç kez zarar görmüştür. Ardından, 2012’de ana tren seferleri, 2013’te de banliyö seferleri tamamen durdurulmuştur. Gar, yalnızca Kadıköy veya İstanbul için değil tüm Türkiye için tarihsel, kültürel ve sosyolojik anlamda önemini korumaktadır. Nitekim pek çok akademik araştırmaya, projeye, kitaba, filme konu oluşturmayı sürdürmektedir. Kadıköy Belediyesi Akademi olarak Haydarpaşa’yı değerlendirecek bir kitap hazırlamayı, yukarıda özetle değindiğimiz farklı gerekçeler nedeniyle önemli buluyoruz. 

Yayın için yapılacak başvuru süreci ve şartları şu şekildedir:

  • Mekân, mimari, sendikal mücadele, kentsel muhalefet, sinema, arkeoloji alanlarında hazırlanan araştırma, vaka incelemesi, analitik metinler ve veri analizi formatlarından birine odaklanan en az 250 en çok 500 kelimeden oluşan özetlerden oluşan başvuruların 30 Mart 2020 tarihine kadar akademi@kadikoy.bel.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. 
  • Özetlerin değerlendirmesi, Kadıköy Belediyesi Akademi ve yayın editörü Ayça Yüksel tarafından yapılacaktır. 
  • Değerlendirmede konuya uygunluk, eleştirellik, savın tutarlılığı ve alanındaki tartışmalara katkısı dikkate alınacaktır. 
  • En az 3000 en fazla 4500 kelimeden oluşan makale tam metinlerinin 30 Nisan Perşembe günü teslim edilmesi gerekmektedir. 

Haber fotoğrafı: Erhan Demirtaş

Top