Share

Kadıköy Kadın Forumu ve Yerel Eşitlik Çalıştayı Sonuçları Kitaplaştırıldı

Kadıköy Belediye Meclisi Mart 2016 olağan toplantısında Yerel Eşitlik Eylem Planını görüşüyor. Aynı zamanda Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nın da mecliste görüşülmesi söz konusu. 21 Kasım’da Kadıköy’ün yerel eşitlik planının çıkarılması amacıyla gerçekleştirilen Kadın Forumu ve Yerel Eşitlik Çalıştayı etkinliğinin çıktıları da 8 Mart Haftası’nda kitap olarak basılmış olacak.

Kadıköy Belediyesi, geçtiğimiz 25 Kasım Haftasında gerçekleştirdiği “Kadıköy Kadın Forumu ve Yerel Eşitlik Çalıştayı” etkinliğiyle kendi imkanlarıyla ve katılımcı bir biçimde Yerel Eşitlik Eylem Planını çıkaran ilk belediye oldu. Kadıköy Belediyesi aynı zamanda Avrupa Yerel Şartını ve Yerel Eşitlik Eylem Planını aynı anda kabul eden ilk belediye olacak.

Kadıköy Kadın Forumu ve Yerel Eşitlik Çalıştayı, 21 Kasım 2015 tarihinde Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kadın Forumu ve Çalıştay’ın sonuçları, Kadıköy Belediyesi Akademi tarafından rapor haline getirildi.

Çalıştay’da ifade edilen talepleri ve sonuç bildirgelerini içeren rapor, Kadıköy Belediyesi’nin toplumsal cinsiyet politikalarında uzun vadeli bir rehber metin ve kalıcı bir materyal işlevi görmesi amacıyla Kadıköy Belediyesi Akademi tarafından kitaplaştırıldı.

Çalıştay kitabının PDF versiyonuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

Kadıköy Kadın Forumu ve Yerel Eşitlik Çalıştayı Kitabı

Kitabın önsözünde Çalıştay hakkında şu ifadeye yer veriliyor:

“Kadıköy Belediyesi, kadın ve kız çocuklarının yaşam kalitesini yükseltecek hizmet tasarımı ve sunumuna ilişkin yerel eşitlik mekanizmalarının oluşturulması için, katılımcı bir süreçle ortak aklın oluşturulacağı, ilgili tüm kesimlerin görüşlerinin alınacağı bir “Yerel Eşitlik Eylem Planı” hazırlamaya karar vermiştir. Bu bağlamda Kadıköy Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası’nda kadınlarla ve kadın örgütleriyle birlikte hazırlamak üzere, 21 Kasım 2015, Cumartesi günü bir açık forum ve çalıştay düzenlemiştir.

Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Kadıköy Kadın Forumu ve Yerel Eşitlik Çalıştayı” Kadıköy’de toplumsal cinsiyet eşitliği hususunda yerel yönetimin, akademisyenlerin, STK’ların, kadın örgütlenmelerinin ve Kadıköylü kadınların bir araya gelerek fikir üretebileceği bir zemin olarak kurgulanmıştır.”

Kadıköy Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Kadın Forumu ve Çalıştay aynı zamanda bir yerel katılımcılık örneği ve Participedia Uluslararası Katılım Portalı’nda da yer alıyor.

Katılımcı Çalıştay Süreci Sonrasında Kadıköy’ün Toplumsal Cinsiyet Politikaları

Kadıköy Belediye Meclisi Mart 2016 olağan toplantısında Yerel Eşitlik Eylem Planını görüşüyor. Aynı zamanda Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nın da mecliste görüşülmesi söz konusu.

Kadıköy Belediyesi tarafından uygulanmak üzere bütünlüklü toplumsal cinsiyet politikalarını kadın bakış açısı ve kadınların katılımıyla oluşturmak hedefini nihai olarak karşılayan Yerel Eşitlik Çalıştayının sonuçları arasından uygulama önceliklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen 21 Aralık tarihli toplantıda, Çalıştay sonuçları arasından ilk etapta uygulanmak üzere aşağıdaki dört sonuç, Kadıköy Belediyesi’nin uygulama öncelikleri olarak belirlendi:

1-Yerel Eşitlik Biriminin kurulması için çalışmalara başlanması

2-Sığınak faaliyetlerine ek olarak Kadın Dayanışma Merkezi’nin açılması

3- Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı konusunda kurum-içi eğitimlerin verilmesi

4- Kadın Forumu’nda ifade edilen taleplerden yola çıkılarak kadınların üretimlerini satabilmeleri için satış kanallarının oluşturulması