Share

Kadıköy Akademi’den Akdeniz Belediyesi’ne Ziyaret

8 Eylül günü, Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Yüksel Mutlu ve Fazıl Türk’ün katıldığı toplantıda Kadıköy Akademi’nin ne olduğu, Akademi’de ne gibi çalışmaların yürütüldüğü ve nasıl bir yayın politikası izlendiğine dair bir sunum gerçekleştirildi. Kadıköy Akademi’den bir temsilcinin, meclis üyeleri ve eş başkanlarla gerçekleştirdiği toplantıda, Akademi’nin neden ve nasıl kurulduğu, yerel yönetimler alanında ne gibi araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüttüğü ve Türkiye’deki ve dünyadaki yerel yönetimlerin deneyimlerinden nasıl faydalandığı aktarıldı.

İki saat süren toplantıda, öncelikli olarak Kadıköy Akademi’nin kolaylaştırıcısı olduğu “Kadıköy Kadın Forumu ve Yerel Eşitlik Çalıştayı” gibi Kadıköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen katılımcı süreçler ve göç/mülteci konusuna dair yapılan çalışmalar üzerinde duruldu. Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Yüksel Mutlu, “Kentimizi de kendimizi de birlikte yöneteceğiz” şiarıyla yola çıktıklarını belirterek, demokratik, özgür, katılımcı, eşit, şeffaf, ekolojiye duyarlı ve kadına yönelik pozitif ayrımcılığı esas alan bir yönetimi benimsediklerini ifade etti. Mutlu, özellikle son yıllarda artan kadına yönelik şiddet ve eşitsizliğe dair demokratik ve kadın özgürlükçü çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Mutlu ayrıca, kadın ve sosyal politikalar alanında Kadıköy Belediyesi ile deneyimlerinin paylaşılmasını önemsediklerini ve karşılıklı olarak ilişkilerinin geliştirilmesini istediklerini dile getirdi.