Share

Kadıköy Akademi Çarşamba Seminerleri: “Stratejik Mekansal Planlama”

Kadıköy Belediyesi Akademi’nin düzenlediği Çarşamba Seminerlerinin bu haftaki konusu “Stratejik Mekansal Planlama” idi. Stratejik Mekansal Planlamada, Kıvanç Kutluca, Gölcük örneğini, Nazım Özcan ise İngiltere/Londra örneklerini anlattılar. Tasarım Atölyesi Kadıköy’den Burçin Çevik ise Kadıköy Belediyesi’nin 2015-2019 Stratejik Plan yapım sürecini aktardı.

Kadıköy Belediyesi Akademi ile Tasarım Atölyesi Kadıköy’ün birlikte yapmayı planladıkları “Stratejik Planın Mekansallaştırılması Atölyesi” öncesi konu üzerine seminer yapıldı. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi olan Şehir Plancısı Dr. Kıvanç Kutluca, stratejik planının mekansallaştırılmasında Gölcük örneğini anlattı. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım ile Gölcük Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ortak çalışması olan Stratejik Mekansal Planlama çalışmasında, “Gölcük Vizyon 2023” projeksiyonu ile 1/5000 ölçekte yapılan analiz çalışmaları üzerinden katılımcı süreçlerle projeler geliştiriliyor. 5N1K tekniğiyle 84 proje belirlendikten sonar 26 proje önceliklendirilerek planın içerisinde yer verilerek mekansallaştırılıyor.

Tasarım Atölyesi Kadıköy’den Burçin Çevik, Kadıköy Belediyesi 2014-2019 Stratejik Plan yapım sürecini anlattı. Hazırlık sürecinin temelinde katılımcılık yer alıyordu. Katılımcı çalıştaylar arama konferansları ve klinik toplantılar halinde yapıldı. 3 çalıştay, 9 tane iç paydaş ve 1 karar toplantısı sonrasında yol haritası oluşturuldu.  52 tane önerilen proje ve yaklaşımlar planda yer aldı. Plan yapım sürecine dair buradan bilgi alabilirsiniz.

Kıvanç Kutluca, Stratejik Planın dışında da mekansallaştırılması gereken plan ve kararlar olduğunu anlattı. Başta Kadıköy Belediyesi’nin Sürdürülebilir Eylem Planı, Toplum Tabanlı Afet Planı olmak üzere yaklaşık 17-18 çalışmanın olduğunun altı çizildi.

Sarıyer Belediyesi’nden Şehir Plancısı Nazım Özcan, Stratejik Mekansal Planlamada İngiltere/Londra örneğini anlattı. 2030 vizyonu ile hazırlanan planlama çalışması Londra Gelişim Planı olarak adlandırılıyor. İklimdeğişikliği ile mücadele kapsamında hazırlanan planının ayrıca yenilikçi ve yaratıcı kent olma iddiası var. Özcan, planın mekansallaştırılmasındaki araçları anlatarak Kadıköy’de atölye çalışmasında nasıl araçlar kullanılabileceğini aktardı.

Sunumlar sonrasında katılımcılar, Kadıköy’ün stratejik mekansal planının nasıl bir yöntemle yapabileceği üzerine sohbet ettiler. Toplantıya Kadıköy Belediyesi Akademi ekibi ve gönüllülerinin yanı sıra Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın, Meclis Üyesi Ülkü Koçar, Plan ve Proje Müdürü Zerrin Karamukluoğlu katıldılar.