Share

İstanbul Kent Almanağı 2016 Yayınlandı

İstanbul‘un bir yılını, o yılın gündemini özetlemek ve İstanbul için bir arşiv belgesi oluşturmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından her yıl hazırlanan İstanbul Kent Almanağı 2016 yayınlandı

Almanakta İstanbul kent gündemine ilişkin geçtiğimiz yılın öne çıkan konuları derlenirken, her ay İstanbul gündemine damgasını vuran konu başlıkları da ayrıntılı olarak masaya yatırıldı.
Almanakta; Ocak ayında Gülsuyu-Gülensu, Şubat ayında Kanal İstanbul, Mart ayında Boğaziçi, Nisan ayında Atatürk Kültür Merkezi, Mayıs ayında Kabataş Transfer Merkezi Projesi, Haziran ayında İstanbul`un Dünya Mirası Alanları, Temmuz ayında Politik Temsil ve Kent Meydanları, Ağustos ayında Askeri Alanlar, Eylül ayında Metrobüs, Ekim ayında Belgrad Ormanı ve Su Bentleri, Kasım ayında İstanbul’un Sanayi Alanları, Aralık ayında ise Eski Meteoroloji Arazisi için ayrı birer dosya açıldı.

spo_almanak_1

Eski Meteoroloji Arazisi de Almanakta

Almanakta Kadıköy Belediyesi ile Taşyapı arasında dava konusu haline gelen eski meteoroloji arazisi de geniş bir şekilde yer aldı. Almanağın 2016 Aralık gündemi tamamen bu konuya ayrıldı.
Almanağın Aralık dosya konusu hakkında şöyle denildi: “Son yıllarda kamu arazilerinde benzer biçimde gerçekleşen, donatı kaybı, imar artışı gibi kamu yararına aykırı uygulamalardan biri de Kadıköy, Göztepe’de Meteoroloji arazisi olarak bilinen kamu arazisinde yaşandı. Ancak bu defa yerel yönetim kamuya ait bir arazinin ayrıcalıklı imar haklarıyla özelleştirilmesine karşı bir tavır sergiledi. Kadıköy Belediyesi önce İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) daha sonra ÇŞB (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) ile mahkemelerde karşı karşıya geldi. Örneğine pek rastlamadığımız söz konusu direnişe karşılık, müteahhit firmanın açtığı davada verilen kararla Kadıköy Belediyesi ağır bir tazminata mahkum edilerek cezalandırıldı.”

spo_almanak_3
Kadıköy Belediyesi’nin söz konusu arazi için yürüttüğü mücadele almanakta 3 farklı katman şeklinde tarif edildi:
“Kadıköy Belediyesi’nin parselin dönüşümüne karşı gerçekleştirdiği mücadeleleri birbirini takip eden yer yer de birbirinin içine geçen üç katmana ayırmak mümkün. Birinci katman kamuya ait arazinin ayrıcalıklı haklarla imara açılmaması için İBB tarafından onaylanan plan değişikliklerine karşı yapılan mücadeleleri kapsıyor. İkinci katmanda, kaçak yapıların tespit edilmesiyle başlayan daha sonra ÇŞB tarafından Şubat 2016’da verilen ve kaçak yapının meşrulaşmasına yol açacak ruhsat tadilatı ve iskan belgelerine karşı yürütülen mücadeleler var. Son olarak üçüncü katmanda, firmanın Kadıköy Belediyesi’ne karşı açtığı tazminat davalarına karşı yürütülen mücadele var.”

Kronolojik olarak eski meteoroloji arazisi üzerine yaşanan tartışmaların ve dava süreçlerinin yer aldığı almanakta, ayrıca Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun, Kadıköy Dayanışması’nın ve Taşyapı Grubu’nun açıklamaları yer alıyor. Basında çıkan çeşitli haber, yorum ve röportajın da yer aldığı almanakta meteoroloji arazisi hakkında devam eden tartışmalar bütün yönleriyle birlikte aktarılıyor.

Her ay için ayrıntılı olarak ele alınan dosya konularının dışında yine her ayın palanlama gündeminin kronolojik olarak yer aldığı almanak, İstanbul üzerinde dönen tartışmalar hakkında bütüncül bir tablo resmediyor. ŞPO İstanbul Şubesi’nin 5 yıldır hazırladığı bu almanaklar İstanbul’un kent belleğini arşivlemesi bakımından önemli bir boşluğu dolduruyor.
Almanağın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.