Share

İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Kentleri Doğa Gibi Düşünmek Gerek

Çevre ve iklim krizi hakkında düşünürken kentler ve doğa genellikle ayrı varlıklar olarak ele alınır. Avustralyalı mimar Adrian McGregor’a göre bu düşünceyi değiştirmenin zamanı geldi. Sera gazı emisyonlarının %75’inden fazlasından kentlerin sorumlu olduğu düşünüldüğünde, akıllı ve sürdürülebilir kentler tasarlamanın iklim değişikliğiyle mücadelede en acil zorluk olduğu da kendini kanıtlıyor. Kentlerimizi karbondan arındırmak için öncelikle kentlerin “bizimle birlikte evrim geçiren muhteşem canlı, dinamik sistemler” olduğunun farkına varmalıyız. Aynı zamanda Canberra Üniversitesi’nde yardımcı profesör olan McGregor kentlerin bir “yeni doğa” biçimi veya insan eliyle değiştirilmiş bir biyom olarak yeniden sınıflandırılması gerektiğini savunuyor.

McGregor Biourbanism: Doğa Olarak Kentler adlı yeni kitabında kentlerin karbondan arındırılması ve iklim krizine karşı dayanıklılıklarının artırılması için bir yol ortaya koyuyor. Biourbanism kavramı, Uluslararası Biourbanism Derneği tarafından açıklandığı üzere, “kentsel organizmaya odaklanmakta, onu iç ve dış dinamikleri ve karşılıklı etkileşimlerine göre hiper-kompleks bir sistem olarak ele almaktadır.”

Buna göre McGregor, kentleri birbirine bağlı 10 sistem halinde yapılandırmayı önermektedir: vatandaşlar, ekonomi, enerji, altyapı, hareketlilik, teknoloji, su, atık, peyzaj ve gıda. Bu sistemlerin etkileşimi birlikte bir kentlerin sağlığını ve refahını belirleyebilir. Ayrıca, kentin iklim acil durumlarına karşı ne kadar dirençli olduğunu öngörebilmek ve veriler aracılığıyla performansı izleyebilecek bilime dayalı hedefler belirlemek için dijital ikiz teknolojisinin kullanılmasını savunuyor.

Bloomberg CityLab, McGregor ile kentlerin iklim krizine nasıl çözüm olabileceği hakkında bir röportaj yaptı:

Sizce kentlerimizi karbonsuzlaştırmak için öncelikle nelerin değişmesi gerekiyor?

Bence gerçekten hızlı bir şekilde değişmesi gereken tek şey, şu anda dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin karbon hedeflerini etkin bir şekilde oluşturuyor olmaları. Karbonsuzlaştırma taahhütlerini yerine getirdiler, ancak Avustralya dahil olmak üzere birçok ülkenin fark etmediği şey, bu emisyonların %75’inin kentler tarafından üretildiği. Dolayısıyla, karbonsuzlaştırma taahhütlerinde bulunan bir hükümet ile gerçek kent politikası arasında bir politika boşluğu var. Emisyonların nereden kaynaklandığı ve dolayısıyla bunların nasıl hedefleneceği konusunda net bir şekilde düşünmüyorlar.

Şehirlerin kendi iklim politikalarını oluşturabilmelerinin bazı yolları nelerdir?

Kitabın dördüncü bölümünde esneklik eylem planı denilen şeyden bahsediyorum. Bu, şehirlerin meydana gelmeye başlayan bazı aşırı olayların iklim üzerindeki etkilerini planlamaya başlamalarının bir yolu. Bir kentin KPI (Anahtar Performans Göstergesi)’ları ve hedefleri belirlemek için kullanabileceği 10 sistem var ve bu hedefler her kent için farklıdır. Her kentin, kıyı şehri, nehir kenarı kenti yada çöl kenti olmasına bağlı olarak kendine has zorlukları ve öncelikleri olacaktır. İklim değişikliğinin her şehir üzerindeki etkisi, bulunduğu yere ve aşırı hava koşullarının yaratacağı etkiye bağlı olarak farklı olacaktır. Dolayısıyla bu, KPI’ları belirlemenize, hedefleri belirlemenize ve ardından tasarım yoluyla dayanıklılığı artırmaya çalışırken yolculuğunuz boyunca ilerlemeyi ölçmenize olanak tanır.

Biourbanism modelinizin kilit unsurlarından biri de dijital ikizin geliştirilmesi. Bundan biraz daha bahsedebilir misiniz?

İlk adım, fiziksel kentin gerçek dünyadaki canlı verilerle bağlantılı bir dijital ikizini oluşturmaktır. İster bir vatandaş ister bir devlet görevlisi olsun, bir kullanıcı dijital ikizi kullanarak kentteki değişiklikleri simüle edebilir ve ne olacağını görebilir, çünkü bu veriler kamuya açık olarak paylaşılacaktır. Bu da bir projenin ömrü boyunca, özellikle su veya enerji kullanımı gibi konulardaki etkisini test edebileceğiniz anlamına geliyor. Nihayetinde bu dijital ikizlerin metaverse entegre edileceğini umuyoruz.

Bu fikir ne kadar yeni?

Dijital ikizlere karar verme sürecinde giderek daha fazla güvenilmeye başlandı. Şu anda yapabildiğimiz şey, çok sofistike ve akıllı modeller oluşturmak için uydu verilerini, uzaktan algılamayı ve diğer akıllı şehir bilgilerini bir araya getirmek. Şimdi yapay zeka ile belirli zorluklarla başa çıkmanın en iyi yollarını bulmak için model üzerinden analiz yapmaya bile başlayabiliriz. Bu modeller, planlamacıların, tasarımcıların ve hükümetlerin iklim etki testleri yapabilmelerine ve aynı zamanda doğru yerlere yatırım ve altyapı harcamalarına öncelik vererek dayanıklılığı planlamalarını sağlama konusunda gerçekten çok güçlü. Bu bilgiler merkezi olmayan, açık kaynaklı bir gösterge tablosunda serbestçe erişilebilir olacak ve daha sonra politika oluşturmak ve karbon emisyonlarını en hızlı şekilde nasıl azaltabileceğimize bakmak için kullanılabilecek.

Gerçek dünyada, kentlerdeki insanların iklim değişikliğinin etkisini azaltmak için yapabilecekleri bazı somut şeyler nelerdir?

Bunun yollarından biri, enerji tüketimine ilişkin bilgileri daha erişilebilir hale getirmek. Bu da, artık evlere ve işyerlerine girmeye başlayan akıllı sayaçlar gibi şeylerin daha yaygın bir şekilde tanıtılması anlamına geliyor. Enerjinin nerede kullanıldığını anlarsak, kent ölçeğinde en büyük enerji tüketicilerine öncelik vermeye başlayabilir ve onları emisyonlarını azaltmaya teşvik edebiliriz. Planlamacılar ve bilim insanları olarak emisyonların nereden kaynaklandığını anlamak bize kent hakkında bir fikir verebilirdi. Ancak bunun için hükümetlerin ve enerji şirketlerinin bu bilgi ve verileri kullanıma sunması gerekir.

İş dünyasının rolü nedir?

İster büyük bir mülk sahibi olun, ister çok sayıda varlığa sahip bir hükümet olun, yapmanız gereken şey varlıklarınıza yönelik iklim riskini açıklamaktır. Bilançoların dışında kalan, raporlanmamış büyük maliyetler var. Bunlar şu anda dışsallıklardır, ancak işletmelerin ve kamu varlıklarının gerçek durumu hakkında doğru raporlama yapabilmemiz için bu dışsallıkları bilançolara yansıtmamız gerekmektedir.

Eğer ileriye dönük bir projeksiyon yaparsanız, iklim değişikliği nedeniyle GSYH’mizde 186 trilyon dolarlık bir risk söz konusudur ki bu da bugünkü küresel GSYH’nin iki katıdır. Eğer bilançonuzdaki varlıkların bu etkilere nasıl uyum sağlayacağını ve bu etkileri nasıl azaltacağını hesaplamıyor ve bunun üzerinde çalışmıyorsanız, o zaman çok iyi bir iş yürüttüğünüzü düşünmüyorum. Bence mevcut ekonomik sistemimizi kullanabiliriz, ancak bu sistem doğal sermayeyi bir dışsallık sistemi olarak görmek yerine hesaba katmalıdır.

Sydney’in belediye başkanı olsaydınız, yapacağınız ilk şey ne olurdu?

Avustralya hükümetinden kentlere yardımcı olacak politikalar oluşturmasını isterdim. İlk olarak karbon ve enerji ifşası olurdu, böylece emisyonlarının nereden geldiğini anlayabilir ve görebilirlerdi. Ardından karbon azaltımı, karbon ticareti ve kapsam bir, iki ve üç emisyon azaltımı konularında onlarla birlikte çalışmak. Ben olsam buradan başlardım.

Kaynak: CityLab