You are here

Güney Yorkshire (Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı) Demans Hastaları Yaratıcı Sanatlar Sergisi

Sheffield Üniversitesi tarafından 2009’dan itibaren her yıl Güney Yorkshire’da Yaratıcı Sanatlar Sergisi düzenleniyor.  Bu sergi ile demans hastaları ve hastalık sendromundan etkilenmiş insanların yaratıcı yeteneklerini göstermelerine fırsat sağlanıyor.

Sergi teması her yıl komite tarafından belirlenmekte olup, 2016 yılı için ‘Duygular’ teması işlenmiş ve temaya uygun tanıtım materyalleri hazırlanmıştır. Ayrıca, 2016 yılı sergi tanıtımı için Barnsley Koleji Sanat ve Tasarım öğrencileri arasında bir yarışma düzenlenmiştir.

Sergi ile 3 önemli alanda değer yaratılmaktadır. Birincisi; sanat koordinatörlerine (en önemli ortaklar olarak) orijinal yaratıcı çıktılar elde etmek üzere bölge sakinleriyle çalışabilecekleri 100’den fazla bakım evinde odak noktası sağlanmaktadır. Yaratıcı faaliyetler yapmak üzere harcanan zaman eğlenceli ve doyurucudur. İkinci olarak; yaratıcı eserler sergi haftası boyunca kamuya açık, ulaşılabilir alanlarda sergilenmektedir. Sheffield Üniversitesi öğrenci birliği katılımcılarının ve son dönemde Sosyal Çalışma gibi oluşumlar kapsamındaki diğer öğrencilerin desteğiyle, demans hastası sanatçılar ve diğerleri için, keyifli vakit geçirilebilecekleri dostane bir ortam ve çevre oluşturulmaktadır. Herkes için sıcak bir karşılama sağlanmaktadır.

Üçüncü değer alanı ise; sanatçıların (demans hastaları) kendi eserlerinden oluşan sergiye gelindiğinde hissettiği gurur, özsaygı ve başarıdır. Demans hastalığı ortaya çıktığında hastaların sosyal katılımında düşüş ve kişisel kayıplara odaklanma tehlikesi gibi birçok durum meydana gelmektedir. Bu sergiye katılım, konu ile ilgili herkes için bir başarı, kazanım ve demans ile yaşama yolunda iyi bir örnek teşkil etmektedir.

ekran-alintisi

Kadıköy Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü / Dış İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Birimi

Top