You are here

Belediye Başkanları İklim Konusunda “Hodri Meydan” Dedi

cop21-paris-iklim-zirvesi-belediye-baskanlariGezegenin kaderini ulus devletlerin insafına bırakmak istemeyen binden fazla yerel ve bölgesel yönetim temsilcisi 4 Aralık’ta COP 21 kapsamında gerçekleştirilen “Yerel Liderler için İklim Zirvesi’nde” bir araya geldi. Vurgulamak istedikleri noktayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo şöyle ifade etti: “Müzakerecilere katkımızı sunarken de söylediğim gibi, belediyeler olduğu yerde kalarak çözümü onlardan beklemiyor. Biz ilerleme kaydederek çözümü mümkün kılıyoruz.”

New York Eski Belediye Başkanı ve BM İklim Değişiklği ve Kentler Özel Temsilcisi Michael Bloomberg de Zirveye Hidalgo’yla birlikte katıldı. Bloomberg şöyle konuştu: “COP 21, belediyelerin BM’nin düzenlediği iklime ilişkin bir uluslar arası konferansta seslerini duyurabildiği ilk etkinlik olma özeliğini taşıyor. Ayrıca yine ilk defa olarak belediye başkanları bu kadar kalabalık bir biçimde bir araya geliyor ve cesurca adımlar atılmasını talep ediyor. Ulusal müzakerelerle eşzamanlı olarak bu zirveyi gerçekleştirmekle, yerel önlemlerin küresel sahnedeki öneminin altını çizeceğiz ve kaydedilebilecek ilerlemenin çokluğunu göstereceğiz.”

Ulusal çaptaki hedefler yurttaşlara uzak görünüyor da olsa, UCLG’ye başkanlık eden İstanbul BŞB Başkanı Kadir Topbaş, belediyelerin kent sakinleriyle bağ kurabildiğini belirtiyor.

Topbaş, konuyla ilgili şunları söylüyor: “Yurttaşlarımızı dahil etmeli ve iklim değişikliğini azaltmak ve iklim adaptasyonunu sağlamak için aldığımız önlemleri yurttaşlarımızla paylaşmalıyız. İklim değişikliğiyle mücadele yalnızca teknik çözümleri içeren bir şey değil. Aynı zamanda sosyal dönüşüm ve siyasi taahhütleri de gerektiriyor.”

İşte bu bahsedilen taahhütler “Paris Belediye Konağı Bildirgesi” olarak ortaya çıktı. Bildirgede belediye başkanları “kendi yetkileri elverdiğince, COP 21 Paris İklim Zirvesi sonunda yapılacak 2015 Paris Anlaşması’nın çizmesi beklenen hedefleri geliştirmek ve bunların ötesine geçmek” amacıyla bir platform oluşturdu.

Beş kıtadan gelen belediye başkanları ayrıca “2050 yılına dek kendi bölgelerinde yüzde yüz yenilenebilir enerjiye geçmek veya sera gazı salımlarını yüzde 80 oranında azaltmak gibi uzun vadeli ve zorlu hedefleri desteklemeyi”  de taahhüt etti.

Bildirgeye göre, belediyeler sera gazı salımlarını 2030 yılına dek 3.7 gigaton azaltabilir. Bildirgeye göre bu miktar da ulusal taahhütlerde belirtilen miktar ile şu andaki küresel hedef olan 2 santigrat derecelik eşiğin gerektirdiği miktar arasındaki farkın üçte birine denk.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, daha da ileri giderek, belediye başkanlarının oluşturduğu bu inisiyatifin tarihsel olduğunu ve küresel iklim denkleminin yarısını çözüme kavuşturabilecek güçte olduğunu belirtti. (BG/KA)

Kaynak: Citiscope

Top