You are here

Doğru Yolda: Floransa`da Bisiklet Güvenliğini ve Altyapısını Geliştirmek

Sharon Paley / 1 Şubat 2018 (Çev: Süheyla Üstün)

Şehir merkezini trafiğin büyük bir kısmına kapattıktan ve Avrupa`nın ilk serbest akışlı (kendiliğinden akan) bisiklet paylaşımını başlattığından beri, Floransa Belediyesi, belediye başkanı Dario Nardella`nın yeni bisiklet paylaşma programının günlük 10,000 kullanıcısı olduğunu söylerken verdiği vaadi gerçekleştirerek, Avrupa Birliği`nin en yürünebilen ve bisiklet dostu şehirlerinden biri oldu. Şimdilerde, GovEx ortaklığında, Floransa, veri analizi, bölümler arası işbirliği ve halkın katılımıyla bisiklet sürüş güvenliğini geliştirme konusunda diğer şehirler için de model oldu.

İlk Yaklaşım

“Benim evimin çok yakınında bisiklet yolunun birden kesildiği bir yer var. Bu yol normal bir şekilde sonlanmıyor; bu yüzden araç sürücüleri geçiş hakkına sahip olmadıklarını bilmiyorlar.” Hemen hemen her akşam, yerel bir bisiklet kuryesi olarak Floransadaki evine giderken, neredeyse bir araba tarafından ezilme tehlikesi atlatmıştır.

Floransa’daki bisikletlilerin güvenliğini sağlamak için, GovEx ve belediye, bisiklet kazalarını ve yol çalışmaları ile bisiklet yollarının yapısı arasındaki ilişkiyi analiz etmek için birlikte çalışmaya başladılar. Bu çalışma için gerekli veri ve bilgi birden çok belediye müdürlüğü ve personelinden geldiği için, çalışma grubu istatistik, performans, polis, hareketlilik, bilgi iletişim teknolojileri müdürlüklerinden temsilcilerle oluşturuldu. Floransa, ilk defa müdürlükleri çaprazlayan bir çalışma grubuyla bir araya geldi.

Analiz

Bu çalışma grubu Floransa`da, 2011 ve 2015 yılları arasında, bisikletlerin karıştığı kazaları analiz eden bir rapor hazırladı (https://govex.jhu.edu/wp-content/uploads/2018/01/Accident-Analysis-of-Bicycle-Network-Florence-Italy.pdf). Bu rapor jeo-uzamsal veri ile yerel bisiklet turlarının akış ve yoğunluğu ile yerel bisiklet yolları ağının şeklini gösteren hareket verilerini birleştirdi. Kazaları harita üzerinde işaretleyerek, hep beraber bisikletçilerin çok daha fazla kaza yaptığı sıcak alanları ve gelecek altyapı gelişmelerinin en etkili olabileceği yerleri belirleyebiliyorduk.

Ayrıca eğer kaza yaya geçidindeyse veya motorlu taşıt kavşağındaysa, yaralanmaların ciddiyeti, bisiklet yoluna yakınlık gibi kaza özelliklerini de inceledik. Bu veri, grubun bisiklet yollarının kazalarla olan ilişkisini daha fazla incelemesine imkân verdi ve bisiklet yollarının başarılı bir girişim olduğunu belirten sistemik olmayan kanıtları doğruladı.

Verileri Açmak

Müdürlükler arasında ilk kez olan bu tarz işbirlikçi analitik ortaklık, belediyenin, Floransa`daki yaşamı, kaynaklara ve ilgiye en çok nerelerde ihtiyaç duyulduğunu daha derinlemesine anlamasını sağlayarak, gelecekteki projeler için model teşkil edecektir. Ek olarak, yeni veri kaynakları ve başarı ölçüleriyle, şimdilerde Floransa`nın en geniş açık veri kaynakları (http://opendata.comune.fi.it/), şehir analizcilerini, kamu paydaşları ve öğrencileri ham, detaylı ve coğrafi olarak tanımlanmış verileri daha yakından incelemeye teşvik ediyor. Bu seviyede bir niceliksel katılıma İtalyan şehirleri arasında az rastlanmakta olup daha şimdiden şehrin sakinleri ile yerel yönetim arasındaki ilişkiyi iyileştirmiştir.

Sonuçları Yerlilerle Paylaşmak

Önemli bir nokta olarak, belediye, raporlara dayanarak işlevsel kararlar vermeye başladığında, biz de içlerinde medya, yardım kuruluşları ve bisiklet derneklerinden temsilcilerin olduğu yerel halkla sonuçları paylaşmak için bir halk buluşmasında bir araya geldik.

Halk buluşması, yerli halkın bisiklet güvenliğini ve onun nasıl geliştirilebileceğini anlaması için ortak bir zemin kurmak konusunda önemli bir andı. Vatandaşların önüne veriyi sunmak, konuşmanın yönünü değiştirdi; daha etkinli bir yol oldu ve herkes daha az savunmaya geçti. Belediye, karşılıklı anlayış noktasından hareket ediyor.

Raporun bir kısmı bisiklet topluluğunu şaşırttı. FIAB Firenze Ciclabile`ın temsilcisi “Bu veriyi görmek, bisiklet sürmek hakkındaki birçok ‘uydurulmuş haberi’ açıklığa kavuşturuyor. Örneğin, insanlar, yayalar ve bisiklet sürücüleri arasındaki kazalardan sanki kıyametmiş gibi söz ediyor fakat şimdi bunların kazaların sadece yüzde altılık bir oranı olduğunu biliyoruz.” dedi.

Halk Verisi

Toplantıda, katılımcıların, belediyeye sokak güvenliğini herkes için geliştirebilmek adına öneride bulunma fırsatı da oldu. Çoğu katılımcı, eğitim ve boyamanın birçok güvenlik riskini azaltabileceği konusunda hemfikir. FIAB Firenze Ciclabile’nin üyelerinden biri, “İnsanlar çoğunlukla bisiklet yolu geçidinin ne olduğunu ve nasıl işlediğini bilmiyorlar. Buradaki eğitim eksikliği geçiş hakkının kimde olduğunun bilinmemesidir” dedi. “Bisiklet şeritlerinin net bir şekilde belirtilmediği, kimin nerede olması gerektiği konusunda karışıklık yaratan birçok yer var. Bazen geçit olduğu halde yokmuş gibi görünebiliyor. Yol boyamasına ve işaretlerine yatırım yapılması gerekiyor.” diyerek devam etti.

Sonraki Adımlar

Yerel halkın endişeleri dinlendikten ve iyileştirmeler için önerileri toplandıktan sonra, belediye bir sonraki adımları önerdi:

  • Doğru bisiklet yolu kullanımı konusunda eğitimi geliştirmek
  • Bisiklet yolu için daha açık sinyaller ve yön işaretleri kurmak
  • En az 100 metre içinde bisiklet şeritlerinin giriş ve çıkışlarının netleştirilmesi
  • Bisiklet kuruluşları ve toplumun diğer kesimleri ile olan diyalogu devam ettirmek

Genel olarak, Floransa`nın bisiklet savunucuları, veri analizi, raporlama ve halk buluşmasının “büyük bir ilerleme yarattığını” söyledi. “Biz bu konuşmaların olmasını seviyor ve devamını bekliyoruz. GovEx ve belediyenin yardımlarını takdir ediyoruz. Bu veriler, Floransa`da ne olduğuyla ilgili bize gerçek hikâyeyi anlatırken, üzerine düşünülecek çok şey veriyor.” dedi.

Bu çalışma şehir için süreç ve verileri birleştirmede sadece bir başlangıç noktasıdır. Örneğin, geçen Eylül, Floransa, bu projeye katılan yerel halkın ve kuruluşların güçlü katkılarıyla, Avrupa Hareketlilik Haftası’na ev sahipliği yaptı. Şehir, hâlihazırda Nardella yönetiminin diğer önceliklerine hitap etmek için GovEx`in geliştirmeye yardım ettiği yöntemlerin uygulanmasını izliyor.

Kaynak: GovEx

Top