You are here

COP21 Paris İklim Zirvesi Haber Derlemesi

BM Paris İklim Değişikliği Konferansı, 30 Kasım – 11 Aralık 2015 tarihleri arasında Paris’te gerçekleşti. İklim Zirvesi sonucunda üzerinde mutabık kalınan metin olan Paris Anlaşması, herhangi bir bağlayıcılık taşımamakla birlikte hükümetlerin, iklim değişikliğini önümüzdeki dönemde sıklıkla gündem edeceği anlamına geliyor.

Kadıköy Belediyesi Akademi ekibi tarafından hazırlanan “COP21 Paris İklim Zirvesi” başlıklı haber derlemesi çalışmasının öncelikli amacı Paris İklim Konferansı öncesinde, esnasında ve sonrasındaki gelişmeleri, uzman yorumlarını, tepkileri ve değerlendirmeleri içeren haberleri ve farklı görüşleri bir araya getirerek bu önemli uluslararası etkinlik için genel ve bütüncül bir bakış sunmak.

Kadıköy Belediyesi Akademi’nin faaliyetlerinden biri, dünya kentlerinin gündemini ve uluslararası kentsel eğilimleri takip etmek. Bu faaliyet kapsamında Paris İklim Zirvesi özelinde gerçekleştirdiğimiz medya takibinde, odağımızı yerel ve bölgesel yönetimlere ve iklim konusundaki eğilimlere kaydırdık.

Paris İklim Zirvesinde “ulus-altı” (subnational) olarak kategorize edilen yerel ve bölgesel yönetimler, dikkat çekici bir performans sergileyerek, müzakerelerde resmi söz hakları olmamasına rağmen, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda devletlerden daha fazla kararlılık ve irade gösterdiler. “COP21 Paris İklim Zirvesi” başlıklı haber derlemesi içeriğini hazırlarken, bu noktayı özellikle görünür kılmak istedik. “Paris İklim Zirvesi’nde Yerel Yönetimler”  başlıklı bölümü oluşturmak amacıyla, yabancı basında “iklim ve yerel yönetimler” konusuna odaklanan The Guardian ve Citiscope yayınlarında çıkan yazıları kapsamlı olarak çevirerek derlemeye ekledik.

Derleme içeriğinde yerel odağa ek olarak açılış konuşmalarından alıntılar, yorumlar ve sonuç değerlendirmelerinin yanı sıra, zirveyle paralel gerçekleşen gelişmelerin haber yansımaları da yer alıyor. Kadıköy Belediyesi Akademi ekibi tarafından hazırlanan “COP21 Paris İklim Zirvesi” başlıklı haber derlemesi çalışmasının öncelikli amacı Paris İklim Konferansı öncesinde, esnasında ve sonrasındaki gelişmeleri, uzman yorumlarını, tepkileri ve değerlendirmeleri içeren haberleri bir araya getirerek bu önemli uluslararası etkinlik için genel ve bütünlüklü bir bakış sunmak.

Kasım ayı sonunda ve Aralık ayının başlarında dünya gündeminde geniş yer bulan ve yerel yönetimleri de yakından ilgilendiren Paris İklim Zirvesi hakkında Kadıköy Belediyesi Akademi olarak hazırladığımız “COP21 Paris İklim Zirvesi Haber Derlemesi” çalışmamıza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

COP21 Paris Haber Derlemesi

Top