Share

Belediyelerin Paris İklim Anlaşmasında Görmek İstediği Beş Konu

cop21-paris-belediye-baskanlariParis iklim müzakerelerine akın edenler arasında dünyanın her yerinden belediye başkanları ve yerel yöneticiler de bulunuyor. Bunun sebeplerinden biri, yerel yönetimlerin emisyonlarını azaltma, enerji verimliliğini arttırma ve küresel ısınmayı kabul edilebilir olarak tarif edilen düzeyde tutma konusunda attıkları önemli adımları göstermek istemeleri.

Belediye başkanlarının gelmesindeki bir diğer sebep de ağ kurmak ve ağlarda yer almak istemeleri. İklim konusunda diğer belediyelerin neler yaptığını merak ediyorlar. Ayrıca mevcutta yürüyen projeleri ve yeni fikirler için mali kaynak bulmaya da çalışıyorlar.

Ancak Paris’e akın etmelerinde belki de en büyük neden, belediye başkanlarının siyasi irade oluşturmak, yani ulusal liderlere alınacak önlemler konusunda kendi memleketlerinde zaten dipten gelen bir kamuoyunun mevcut olduğunu göstermek istemesi. Oynadıkları bu rol önemli ancak bir soru da şu: belediye başkanları kararlaştırılıp imzalanması beklenen Paris anlaşmasından tam olarak ne bekliyor? Citiscope, müzakerelerin gölgesinde, birçok yerel yöneticiye bu soruyu sordu ve verilen cevaplardan en sık dillendirilenleri aşağıdaki gibi:

“Belediyelere ve yerel yönetimlere söz hakkı tanıyın”

Denis Coderre, Montréal Belediye Başkanı: “[Belediye Başkanları] herhangi bir sonucun başarılı olabilmesi için belediyelerin masada yer almasının şart olduğu mesajını iletmeli.”

“Emisyon azaltımı somutlanmalı”

Ada Calau, Barcelona Belediye Başkanı: “Önümüzdeki yıllarda özellikle ve en başta salım yapan ülkelerin CO2 salımını azaltma konusunda somut taahhütlerde bulunduğunu görmek isterim.”

“Bağlayıcı bir anlaşma”

Park Won-soon, Seul Belediye Başkanı ve ICLEI Başkanı: “Bu anlaşma mutlaka bazı bağlayıcı maddeler içermeli. Ayrıca merkezi hükümetler bir anlaşmaya varırsa, bunun uygulaması da yerel yönetimlerin ve belediyelerin elinde olacaktır.”

“Küresel finans yaklaşımı”

Manuela Carmena, Madrid Belediye Başkanı: “Bence yalnızca fikir paylaşımı değil, mali kaynak bulabilmek de çok önemli. Fon araçlarına ihtiyacımız var ve bunu söylerken yalnızca Avrupa’yı değil dünyanın genelini kast ediyorum.”

“Karbon vergisi”

Matt Appelbaum, ABD, Boulder Belediye Başkanı: “Karbona vergi konması her şeyi değiştirecektir. İnanılmaz bir yenilik ve enerji dalgasını beraberinde getirecektir. Nihayet artık yeni bir enerji ekonomisine yelken açtık. Oyalanırsak Miami sulara gömülür ve çok geç kalmış oluruz.”

Kaynak: Citiscope