You are here

Yükseliş ve Çöküş 2017: Küresel Kömürlü Termik Santral Kapasitesi Takip ve İzleme Raporu

Yükseliş ve Çöküş 2017: Küresel Kömürlü Termik Santral Kapasitesi Takip ve İzleme Raporu geçtiğimiz gün yayınlandı. Her yıl kömürlü termik santrallerin dünya genelindeki durumunu özetleyen raporu, kömürün etkileri ve alternatifleri hakkında işbirliğine dayalı bilgilendirici kaynaklar geliştirmeyi hedefleyen bir küresel araştırmacı ağı olan CoalSwarm, ABD’deki bir çevre örgütü olan Sierra Club ve Greenpeace birlikte hazırlıyor.

santralkapatmaları

Araştırmanın sonuçlarına göre, kurulmak istenen kömürlü termik santral sayısı on yıllık eşi benzeri görülmemiş bir büyüme döneminden sonra 2016 yılında, esas olarak Çin ve Hindistan’ın değişen politikalarına ve ekonomik koşullarına bağlı olarak büyük bir düşüş yaşadı. Üstelik bu düşüş, inşaat öncesi planlama, inşaata başlama ve devam etmekte olan inşaatlar da dahil termik santral yapımının tüm aşamalarında yaşandı. İnşaat öncesi faaliyette %48’lik, inşaatı başlayanlarda %62, inşası devam edenlerde %19 ve tamamlanmış projelerde %29’luk olmak üzere, tüm kategorilerde büyük gerileme yaşandı. Çin’in ve Hindistan’ın devreye soktuğu yavaşlatma politikasının devreye sokulmasıyla birlikte bu yavaşlama yaşanmaya başladı. 2006-2016 yıllarında, Çin ve Hindistan’da kurulan kömürlü termik santrallerin toplamı küresel miktarın %86’sına denk geldiği için bu iki ülkedeki yavaşlamanın küresel ölçekte çıkarımları oldu.

ülkeler

Rapora göre, tüm dünyadaki inşası durdurulmuş santral sayısının geçtiğimiz yıl yapımına başlanan santral sayısını geçtiği görülüyor. Kömürlü termik santraller dünya genelinde görülmemiş bir hızla kapanıyor. Ancak bu eğilimin dışında kalan ülkeler de var. Vietnam, Endonezya, Türkiye ve Japonya gibi ülkelerde tablo pek de iç açıcı değil. Rapor yine de, Çin ve Hindistan’daki kömürlü termik santrallerin kapanma eğilimi ve kömüre dayalı elektrik üretimi konusunda derin deneyime sahip olmayan ülkelerin önünde duran santral projelerinin hayata geçmesinin daha yavaş olması bilgisinden hareketle umutlu.

[Raporun tamamını okumak için burayı tıklayabilirsiniz.]

Top