You are here

Spaces in Common / Müşterek Alanlar

Kentsel alanda üretilen müştereklere dair birlikte düşünme süreci olarak tasarlanmış olan Müşterek Alanlar Seminer Dizisi, Güldem Baykal Büyüksaraç (İstanbul Üniversitesi) ve Derya Özkan’ın (LMU Münih Üniversitesi) organizasyonuyla, 16 Nisan – 11 Haziran 2016 tarihleri arasında; Ariel Sanat, STUDIO-X İstanbul ve SALT Galata’da düzenlenecek.

 

Seminerler (İngilizce)

 

16 Nisan, 11-13:00, Studio-X

Şehri Müşterekleştirmek: Dışlanmama Hakkı (Nicholas Blomley)

 

29 Nisan, 18-21:00, Studio-X

Ortaklaşa Üretim (Massimo de Angelis)

 

30 Nisan, 16-18:00, Studio-X

Kent Bahçeciliğinin Olanakları ve Kısıtları (Elke Krasny)

 

14 Mayıs, 17-20:00, SALT Galata

Şehirde Duygulanımsal Emek: Mülksüzleşmeden Müşterekleştirmeye (Emma Dowling)

 

28 Mayıs, 17-19:00, Ariel Sanat

Yaratıcı Kentin Ötesinde: 21. Yüzyıl Kentinde Sanat, Siyaset ve Kamusal Yaşam (Pascal Gielen)

 

11 Haziran, 17-20:00, SALT Galata

Kolektif Üretim, Kolektif Mülkiyet (Peter Linebaugh)

 

Paneller: İstanbul’da Müşterekleştirme Pratikleri (Türkçe)

 

30 Nisan, Studio-X

11-13:00, Dayanışmacı Emek ve Üretim

14-16:00, Bahçecilik, Yiyecek ve Dayanışma

 

14 Mayıs, SALT Galata

11-13:00, Ev içi ve Duygusal Emek

14-16:00, Kentsel Alanda Ortak Mülkiyet

 

Top