You are here
Home > Blog

Sellere Karşı “Sünger” Kentler

Kentler büyüdükçe ve iklim değişikliği hava olaylarını şiddetlendirdikçe, bazı bilim insanları ve politikacılar, neredeyse yağmurun yakalanmasına, kontrol altına alınmasına ve tekrar kullanılmasına yönelik yeniden düşünülmüş bir kent alanını tanımlayan “sünger kentler” fikrini öneriyor.

Sünger kentlerde yağmur suyu kanallara yönlendirilip akıtılmaz; aksine kent sınırları içinde yeniden kullanım için muhafaza edilir. Bu suyun bir kısmı, kuruyan yer altı su katmanlarının yeniden beslenmesi, bahçe alanlarının ve kent içi tarım alanlarının sulanması için kullanılır. Bir kısmı da, rezervuar veya ev temizliği için kullanılabilir. Ayrıca yağmur suyu işlenerek içme suyu olarak da kullanılabilir.

Stanford Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Richard Luthy, sünger kentler konusunu “Bu yöntem, şiddetli yağışın getirdiği suyu bir sorun olarak değil, su rezervlerimizi beslemek için bir fırsat ve kaynak olarak gören bir yöntem” diye yorumluyor.

sunger-kent-1Sünger kent fikrini en çok benimseyen ülke Çin Halk Cumhuriyeti; çünkü Çin, hızlı kentleşme ve su kaynaklarının yönetiminin zayıflığı gibi iki boyutlu bir sorunla boğuşan nadir ülkelerden biri. Çin, ülkenin çeşitli bölgelerinden Wuhan, Chongqing ve Xiamen dahil 16 kent alanını pilot sünger kentler olarak belirledi. Önümüzdeki üç yıl boyunca, her bir kente 62 milyon Avro, yani 600 milyon Yuan değerinde bir fon aktarılacak ve bununla yapay göller, arıtma havuzları ve sulak arazilerin yanı sıra, zemini suyu emebilen yollar ve kamusal alanlar inşa edilecek. Sonuç olarak, yapılan planlamaya göre kentlere düşen yağmur suyunun yüzde 60’ı yönetiliyor olacak.

Çin’in eski İskan ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Qiu Baoxing, sünger kent uygulamasını şöyle açıklıyor: “Sünger kent uygulaması, yenilikçi bir felsefe benimsiyor: bir kent, su sorunu yaratmak yerine su sorununu çözen bir işlev üstlenebilir. Uzun vadede, sünger kentler karbon emisyonlarını azaltır ve iklim değişikliğiyle mücadelede faydalı olabilir”.

Yol kenarlarında su tutan alanlar oluşturmak ucuz ve kolay olsa da, bir kentin tamamını sünger kente dönüştürmek büyük ölçekli bir yatırım gerektirecektir. Çok az sayıda binanın veya belediyenin yamur suyu gibi işlenmemiş tatlı su kaynağını aktaracak bir altyapısı bulunuyor. Kilometrelerce betonu yenilemek veya devasa yer altı sarnıçları oluşturmak ve bir de bunların yönetilmesi için akıllı sistemler kurmak muazzam bir maliyete tekabül edecektir. Örneğin Los Angeles’ın doğusunda bulunan bir mahallede, 24 haneli bir yerleşim bloğu olan Elmer Avenue üzerinde, yağmur suyunun toplanması, işlenmesi ve kullanımı için uygulanmış olan yenileme programının toplam maliyeti 2.7 milyon dolar olarak belirtiliyor.

Kaynak: The Guardian

Top