You are here

Londra’nın İklim Önlemleri Konusunda Son 10 Yılı

Matthew Pencharz – C40 Blog

Matthew-Pencharz-Londra-Enerji-CevreC40 Şehirleri İklim Liderlik Grubu’nun kuruluşunun onuncu yıldönümü vesilesiyle C40 Blog’da kaleme aldığı bir yazıda, Londra’nın Çevre ve Enerjiden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Matthew Pencharz, Londra’nın sürdürülebilirlik konusunda son on yılını aşağıdaki ifadelerle değerlendirdi:

“Londra’nın demografik büyümesi birçok gelişmekte olan ülke kentiyle kıyaslandığında daha az ancak mevcut durumda tarihimizdeki en hızlı büyümeyi gerçekleştiriyoruz ve her yıl 100.000 kişi Londralı oluyor. C40 bundan on yıl önce kurulduğundan bu yana, nüfusumuz bir milyonun üzerinde artış gösterdi ve ekonomimiz de yüzde 25’ten fazla büyüme sağladı. Bu büyümeye rağmen, karbon salım oranımız yüzde 16 azaldı. Diğer C40 üyesi kentlerin yanında Londra’daki bu rakamlar da, ekonomik büyüme ve nüfus artışının, karbon salımı oranlarının azalmasının önünde birer engel olmadığını ispatlıyor.

Londra yerel yönetimi olarak, tüm sektörlerdeki salım oranlarına işaret eden programlar gerçekleştiriyoruz ve bu konuda, hem pozitif hem de negatif anlamda bir hayli deneyimliyiz ve deneyimlerimizi de diğer kentlerle paylaşabilecek düzeydeyiz. C40 da, deneyim paylaşımı olanağı sayesinde her şeyi sil baştan keşfetmek zorunda kalmamamızı sağlıyor. Kentlerimiz birbirinden farklı olabilir, yönetim yapıları, verilen hizmetler ve yetkiler farklılık gösterebilir ama yaşadığımız sorunların çoğu, örneğin ekonomilerimizi nasıl büyüteceğimiz, yurttaşların yaşam kalitesini nasıl arttıracağımız ve çevresel etkiyi nasıl azaltacağımız gibi sorunlar ortak ve bunların çözümleri de birbirimize aktarabileceğimiz şeyler.

C40’ın katkılarıyla geliştirdiğimiz RE:FIT programı, kamu binalarındaki güçlendirme projeleri için uzman desteği sağlıyor. RE:FIT programı sayesinde 470 bina güçlendirildi ve bu esnada 96,400t miktarına denk karbondioksit salımı engellenmiş oldu. Program birçok ödül de aldı ve İngiltere Hükümeti şimdi bu programı ülke geneline yaymak üzere çalışmalar yürütüyor.

Ayrıca Londra’da Düşük Emisyonlu Taşıt Ağı’nı yürütüyoruz. Bu ağın amacı, toplu taşıma filolarımızda çevre dostu araçlar kullanmak ve bunun için ihtiyacımız olan destekleyici altyapıyı sağlamak. Karbondioksit emisyonlarını azaltmanın yanı sıra bu yeni taşıtlar hava kalitesini de yükseltiyor. Buna rağmen, daha temiz ve çevre dostu teknolojilerin maliyeti yüksek düzeyde kalmaya devam etmesi de sıkıntılı bir durum.

C40 üyesi olarak on yılımızı doldururken, refah seviyesi daha yüksek, daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir kentler yaratma konusunda çalışmalarımız devam etme eğiliminde olacak.”

Top