Share

Kadıköy, Mimarlık Yaz Atölyesi Kapsamında Bu Yıl Mardin Üniversitesi’ni Konuk Edecek

Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğrencileri “Mimarlık Yaz Atölyesi” kapsamında Kadıköy’e geliyor. On beş gün sürecek olan yaz atölyesi boyunca öğrenciler, kamusal alanların yeniden düzenlemesi, kent gezisi, kıyı-köşe gibi çeşitli programlara katılacaklar.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Büyükkent Bölge Temsilciliği ve Kadıköy Belediyesi’nin ortak protokol dahilinde gerçekleştirdiği “Mimarlık Yaz Atölyesi” kapsamında Mardin’den gelecek olan otuz beş öğrenci ve iki akademisyenden oluşan grup,  Kadıköy Belediyesi tarafından misafir edilecek. Karşılıklı deneyim aktarımı üzerine kurgulanan “Mimarlık Yaz Atölyesi” bu sene 5-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İki hafta sürecek atölyede, uzun zamandır Kadıköy için ciddi bir sorun teşkil eden Kurbağalıdere’nin çevresindeki kamusal alanların yeniden düzenlenmesi çalışılacak. Program kapsamında, öğrencilere kamusal alan, kente katılım, kent bilinci, kent yaşamı, kent hakkı, kamu yararı, sürdürülebilir çevre, toplumsal eşitlik gibi kavramlar tanıtılacak. Ayrıca, öğrencilerin bu kavramları savunulabilmesine yönelik deneyim, fikir ve proje geliştirme ortamları sağlanarak kentlerin geleceğine dair yeni bakış açıları getirmeleri ve mesleki bilgi birikimlerine katkı sunmaları amacıyla akademisyenler tarafından eğitimler verilecek.

Atölye çalışmalarına ek olarak, öğrencilerle rehber eşliğinde Kadıköy kent gezileri gerçekleştirilecek ve öğrencilere, Kadıköy Belediyesi’nin yeşil bina olarak tasarladığı Ekolojik Çocuk Yuvası projesinin yanı sıra halihazırda yürüttüğü tarihi binaları yeniden kente kazandıran mimari projeler hakkında da bilgi verilecek. Bunlara ek olarak, Tasarım Atölyesi Kadıköy ile birlikte Kadıköy’ün belirli bir alanına kıyı köşe uygulaması yapılacak.

Geçtiğimiz Yıl da Yapılmıştı

Geçtiğimiz yıl da Kadıköy Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Büyükkent Bölge Temsilciliği işbirliği ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Kadıköy’de mimarlık atölyesine katılmıştı. Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı proje sürecinde, Tasarım Atölyesi Kadıköy ve Kadıköy Belediyesi Akademi çeşitli çalışmalar doğrultusunda öğrencileri ağırlamıştı.  

Özgün Bir Program

Atölye, tüm paydaşlara birbirleriyle etkileşime geçerek kentlerin geleceğine dair ortak bir bakış açısı getirmesi, disiplinler arası çalışma ve yaratıcılık ortamı sağlaması, öğrencilerin birlikte üretme anlayışına katkı sunması açısından özgün bir içeriğe sahip. Ayrıca program kapsamında, öğrencilerin program süresince edinecekleri tecrübeleri kendi yaşam alanlarında yaygınlaştırmaları ve gelecek mesleki yaşamlarına taşımalarını hedefleniyor.