Share

Kadıköy Akademi Yeni Yılda Yeni Yerinde

Kadıköy Belediyesi’nin kent araştırmaları merkezi olan Kadıköy Akademi yeni yılda yeni yerinde faaliyetlerine devam edecek. 2015’ten beri 19 Mayıs Mahallesi’ndeki yerinde yerel yönetimler ve kent gündemleriyle ilgili faaliyet yürüten Akademi,  Rasimpaşa Mahallesi Duatepe Sokak’ta bulunan ve hâlihazırda Tasarım Atölyesi Kadıköy’ün de kullandığı yerleşkeye taşınıyor.

Kentsel toplumsal sorunlar alanında araştırmalar yürütmeye, bu alanda çalışan araştırmacılarla işbirlikleri geliştirmeye ve kent gündemli internet yayıncılığı yapmaya devam edecek olan Akademi, 2020 itibariyle kent araştırmaları alanında oluşturduğu kitaplıkla da araştırmacılara destek olacak.

Ayrıca Akademi, 8 kişilik çalışma alanını belli şartlar altında araştırmacılarla paylaşacak. Yerelin ihtiyaçlarından hareketle çeşitli konularda araştırma faaliyetleri yürüten Akademi, benzer konularda araştırma yürüten kişilerle işbirliği geliştirerek çalışma alanlarını da bu kişilerle paylaşmaya başlayacak. Şehircilik, kent sosyolojisi, yerel yönetimler, iklim krizi, akıllı kentler, yaşlı ve çocuk dostu kentler gibi konularda çalışma yürüten yüksek lisans ve doktora öğrencileri başta olmak üzere, bu ve benzeri alanlarda kamu faydası gözeten bağımsız araştırmacıların başvurularını da kabul edecek olan Akademi, bu kişilerle kalıcı ve uzun süreli işbirlikleri geliştirmeyi hedefliyor. Araştırmacılarla işbirliği ve alan paylaşımı konusundaki ayrıntıları görmek ve başvuruda bulunmak için burayı tıklayabilirsiniz.

İstanbul ve Kent Hakkında Her Şey Bu Kitaplıkta

Şimdiye kadar kent alanında hazırladığı bülten ve kent profillerinin yanı sıra Açık Akademi adı altında düzenlediği seminer programlarıyla kentlilik bilincini geliştirmeyi, çeşitli kentsel sorunlar hakkında farkındalık yaratmayı ve farklı kesimlerin bir araya gelerek bu sorunlar hakkında birlikte düşünmesini amaçlayan Akademi, ofis paylaşımı dışında, araştırma kitaplığıyla da araştırmacıların ihtiyacını duyduğu bir eksiği gidermeyi amaçlıyor.

Kitaplıkla, özellikle İstanbul’la ilgili yayınlanmış tüm eserleri bünyesine katmayı hedefleyen Akademi, şimdiden sadece İstanbul’la ilgili 600’den fazla ve az bulunan kitabı koleksiyonuna eklemiş bulunuyor. Çeşitli meslek odalarının süreli yayınlarının yanında, konferans, sempozyum ve kolokyum kitapları da kütüphane koleksiyonunda yer alıyor. Koleksiyonunu sadece kent araştırmaları alanıyla sınırlı tutmayan Akademi, bu alandaki araştırmaları destekleyecek şekilde, tarih, sosyoloji, siyaset bilimi gibi çeşitli disiplinlerden kitapları da bünyesinde bulunduruyor.

Kent araştırmaları alanında başvurulacak merkez sayısının azlığı ve yetersizliği nedeniyle Akademi bünyesinde oluşturulan Kent Araştırmaları Kitaplığı ile önemli bir ihtiyacın karşılanması bekleniyor.