You are here
Home > Ekoloji

Ambalaj Atıkları Yönetmeliğinden Ambalajı Çıkarmak

Avrupa Komisyonu ambalaj atıklarını ele alma şeklimizde, ambalajların azaltılması ve geri dönüştürülmesi ile yeni ambalajlarda belirli seviyelerde geri dönüştürülebilirlik ve geri dönüştürülmüş malzeme kullanılmasını zorunlu kılmaya yönelik bazı önemli değişiklikler öneriyor.

Yeni teklif, marketlerde meyveleri koymak için kullanılanlar gibi çok hafif plastik poşetlerin biyo-atık işleme tesislerinde endüstriyel olarak kontrol edilen koşullarda kompostlanabilir olmasını zorunlu kılıyor. Bu tür plastikler içeren kompostlar, tarlaların gübrelenmesi veya hayvanların beslenmesi gibi kullanımlar için uygun değildir. Kompostlanabilir ve biyolojik olarak parçalanabilir poşetlerin, tüketiciler tarafından normal geri dönüşüm akışlarına bırakılması da muhtemeldir. Bu durumda, bu tür plastikler normal geri dönüşüm atıklarını kirletecektir. Bu nedenle, mevcut atık akışları buna hazır değilse, belediyeler bu yönteme zorlanmamalıdır.

Üreticileri daha döngüsel bir ekonomiye ve kolay geri dönüştürülebilir ürünler yaratmaya teşvik edecek olan uygulama depozito ve iade programları uygulamayı da öngörüyor. İlaç ambalajları ve tıbbi cihazların tamamen geri dönüştürülebilir olma zorunluluğunu beş yıl uzatılan yönetmeliğin uygulanması için belediyeler, ilaç ve medikal şirketlerinin atık azaltımı konusunda daha güçlü bir çaba göstermeleri için kendileriyle işbirliği yapmalarını talep etmektedir. Bununla birlikte, bazı hükümetler ve belediyeler bu tür planları uygulamaya koyma konusunda bazı endişelere sahip.

Kaynak: Eurocities

Top