You are here
Home > Blog

Yerel Yönetimlerde Hesap Verebilirlik Düzeyini Arttırmanın 3 Yolu

Maria Antonia Tigre – The CityFix

Brezilya’nın yolsuzlukla özel bir ilişkisi olabilir ancak gelişmekte olan ülkelerdeki birçok kent, benzer meselelerle uğraşıyor. Bu bölgeler kentleşmeye ve büyümeye devam ederken, yerel yönetimlerin de yurttaşlara hesap verebilme konusuna vereceği öncelik önem kazanmaya başlıyor.

Karar Vericilerin Hesap Verebilirliğinin Artması için İzlenmesi Gereken 3 Adım

Karar verme süreçlerinin hesap verebilirliğinin ve şeffaflığının arttırılabilmesi için üç önemli adım bulunuyor:

1)  Bildirim ve Şikayetler için Platformların Oluşturulması: Yerel yönetimler, yurttaşların şikayetlerini iletmek, yerel yönetimden bilgi talep etmek ve herhangi bir yolsuzluğu ihbar etmek için kullanabilecekleri online platformlar veya diğer resmi yöntemler geliştirmelidir. Bu türden iletişim yolları yaratıldıktan sonra, yetkililer geri dönüş yapmalıdır. Yurttaşların seslerini duyurabildiklerini bilmelerini sağlamak, şeffaflık ve diyalog temelli bir kültürün yaratılmasını sağlayacaktır.

Şeffaflığın elde edilmesinin bir diğer yolu da, yurttaşların iddialarını değerlendirecek ve yanıtlayabilecek bağımsız bir komitenin tesis edilmesidir. Hong Kong’da kurulan Yolsuzluk Karşıtı Komisyon buna örnek olarak gösterilebilir. Bu gibi harici oluşumlar tarafından alınan kararlar kamuya açık olmalıdır ve bir konuyla ilgili rahatsızlık belirten bireylerle doğrudan iletişim kurulmalıdır.

2)  Anlaşmazlıkların Etkin Bir Biçimde Giderilebilmesi: Yurttaşlar, yerel yönetim ve yerel memurlar arasındaki anlaşmazlıkların çözülebilmesi için gereken prosedürlerin yürürlükte olması gerekiyor. Özellikle Brezilya’daki yargı sistemi içinde anlaşmazlıkların çözümü çoğunlukla uzun sürer ve süreçler etkisiz kalır. Bu gibi sorunların çözülmesi ve yargı sürecinin kolaylaştırılması, mahkemelerin bilgiye erişimi için, yerel yönetimlerin açık ve kolay anlaşılır uzlaştırma prosedürleri olmalıdır.

3)  Yetkinin Doğru Tanımlanması ve Gözetimin Sağlanması: Yurttaşların yetkililerin hesap verilebilirliğini sürdürebilmesi için, belediye birimlerinin yetki ve sorumlulukları açık ve anlaşılır bir biçimde tarif edilmelidir. Belirsizliklerin giderilmesi, yerel yönetimlerin kendi yetkileri dahilinde olmayan işleri yapmaları konusunda yaşadıkları baskıyı azaltacak olup, yurttaşlar da belediye yetkililerinden yalnızca yapabilecekleri şeyleri talep etmeye başlayacaktır.

Hesap verebilirlik sürdürülebilir kentler için yönetişimi iyileştirmenin payandasıdır. Doğal olarak, şeffaflık ve hesap verebilirlik bir arada yürüyen konular olup birini başarmaya yönelik yapılanlar aynı zamanda diğerini de hedeflemelidir. Yerel yönetimler, karar verici kadroların daha iyi izlenmesi ve değerlendirilmesi için program ve politikalara işlerlik kazandırmak için çok çalışmalıdır.

Top