You are here

Yaşlı Dostu Kentlerden: Kanada Waterloo’da Yaşlılar için Konut ve Konaklama Rehberi

Kanada’nın Waterloo Belediyesi tarafından Dünya Sağlık Örgütü’nün Yaşlı Dostu Kent Uygulamaları Veritabanına girilen bilgilere göre, Waterloo Belediyesi, yaşlı dostu kentler ağına katıldıktan sonra, bu alandaki ilk çalışmasını, DSÖ tarafından öngörülen iyileştirme kriterleri arasında yer alan “Barınma” konusunda gerçekleştirdi.

Belediye Başkanına doğrudan tavsiyede bulunan komite ve alt komiteler yoluyla örülen süreçte, Waterloo’nun daha fazla yaşlı dostu bir hale gelmesi konusunda yurttaşların katılım ve irade gösterdiği gözlemlendi. Bu süreçten beş bulgu ortaya çıktı:

  1. Kıdemli yurttaşları Waterloo kenti için değer arz ediyor.
  2. Waterloo kentinde, yaşlı dostu konut ve konaklama stokunun derlenerek sunulmasına ihtiyaç var.
  3. Waterloo kentinde sosyal katılım imkanlarının iyileştirilmesi gerekiyor.
  4. Kişilerin kent alanındaki hareketliliği kıdemli yurttaşların bağımsızlığının korunması için çok önemli.
  5. Yürünebilirlik fiziksel bir konu olmaktan ziyade bir yaklaşım ve davranış meselesi.

2013 yılında Waterloo Belediye Başkanının Yaşlı Dostu Kent Danışma Komitesi tarafından Konseye sunulan rapor özetinde, Waterloo’nun sürdürülebilir ve yaşlı dostu bir kent olması yönündeki iyileştirmelere devam edilmesine yönelik bir eylem planı tavsiyesi yer aldı. Tavsiye edilen konulardan biri, kıdemli yurttaşların özel konaklama ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir konut ve konaklama rehberinin geliştirilerek basılması yönündeydi.

Rehberin içeriğinde, yaşlılar için sunulan konaklama imkanları hakkında iletişim bilgileri, fiyatlar, konaklama birimi sayısı, konaklama birimlerinin boyutları ve verilen bakım hizmetlerinin düzeyi gibi temel bilgilerin yanı sıra, her bir lokasyonda ve çevresinde yaşlılar için sağlanan diğer imkanlar hakkında bilgiler de yer alıyor.

Waterloo’daki konut ve konaklama stoku, rehber içeriğinde “Bağımsız Yaşama” odaklı konut birimleri, “Destekleyici Hizmet Alarak Yaşama” ve “Uzun Vadeli Bakım Evleri” şeklinde sınıflandırılarak sunuluyor.

Waterloo kentinde 60 yaş ve üzeri nüfusun genel nüfusa oranı yüzde 10-19 arası olarak belirtiliyor. Waterloo’da kurulan “yaşlı dostu komite”, yurttaşlardan ve belediye görevlilerinden oluşuyor ve doğrudan belediye başkanıyla çalışıyor. Konaklama rehberinin oluşturulma sürecinde kıdemli yurttaşların da görüşlerine başvurulduğu belirtiliyor.

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü Yaşlı Dostu Kent Uygulamaları Veritabanı, Waterloo Yaşlı Dostu Kent Programı ve Waterloo Yaşlı Dostu Konut ve Konaklama Rehberi

 

waterloo
2015 yılında Waterloo kenti için hazırlanan “yaşlı dostu konaklama rehberi”
Top