Share

Yaşlı Dostu Kentlerden: ABD Cleveland Belediyesi’nden “Care Calls” Programı

Cleveland Care Calls Programı, Cleveland kent alanında ikamet eden, yalnız yaşayan ve sosyal yaşama katılamayan yaşlıların günlük olarak aranmasını ve kent alanında yaşayan daha geniş bir yaşlı yurttaş grubuna yönelik olarak acil durum hizmeti de sağlayan otomasyonlu bir çağrı merkezi hizmeti veriyor.

Program kapsamında, sosyal açıdan izole olmuş yaşlıların sağlık durumunun günlük olarak kontrol edilmesi ve gereken durumlarda acil durum hizmetlerine ulaşmaları öngörülüyor. Yaşlılar aranmak istedikleri günleri tercih edebiliyor ve ayrıntılı bir biçimde izlemesi gerçekleştirilen otomasyonlu sistem her faydalanıcıyı tek tek arıyor. Telefon açıldığında duyulan otomatik sesli mesajda, faydalanıcılarda durumlarının iyi olduğunu teyit etmek üzere 1’i tuşlamaları isteniyor. Cevap alınamadığında birkaç arama daha yapılıyor. Herhangi bir olumlu geri dönüş olmaması durumunda, Care Calls hizmetinin takip mekanizması söz konusu faydalanıcının kişisel telefonuna veya kişinin belirttiği acil durum kontağına ulaşıyor. Hiçbirine ulaşılamaması durumunda,  belediyenin Yaşlılık veya Kamu Güvenliği birimleri tarafından kişinin emniyette ve iyi durumda olup olmadığına dair bir denetim gerçekleştiriliyor. 200’ün üzerinde yurttaş söz konusu Care Calls günlük çağrı hizmetinden faydalanıyor. Söz konusu program, planlama komitesinde yaşlıların da bulunduğu bir stratejik planlamanın sonucunda oluşturuldu. Program, Yaşlanma ve Kamu Güvenliği de dahil belediyenin diğer birimleriyle eşgüdümlü olarak uygulamaya konuyor.

Cleveland Belediyesi tarafından DSÖ’nün Yaşlı Dostu Kent Uygulamaları Veritabanına detayları girilen bu programın, ihtiyaçlarını iletebilecekleri başka bir yol bulamayan ve sıkıntı yaşayan yaşlı yurttaşlar için faydalı olduğu belirtiliyor. İyi hal kontrollerinin sonucunda, Care Calls sayesinde birçok yaşlı yurttaş acil tıbbi hizmete de erişebiliyor. Yaşlı yurttaşlar ve aileleri bu hizmet sayesinde, sıkıntılı olup olmadıkları günlük ve düzenli olarak takip edildiğinden kendilerini daha huzurlu hissediyor.

yasli-dostu-kentler-cleveland-abd-2

Care Calls Programı bünyesinde ayrıca acil durumların bildirilmesine yönelik daha geniş bir telefon numarası bankası yer alıyor. Acil durum bildirimi aramalarında, belli başlı acil durumlarda hangi adımların izlenebileceğine dair yönlendirmeleri içeren hazır mesajlar da yer alıyor. Örneğin, vücuttaki hararetin aşırı artması gibi bir durumunda bireye harareti nasıl düşürebileceği, dehidrasyon belirtilerini ve ısı çarpması risklerini azaltma konusunda yönlendirici tavsiyelerde bulunuluyor. Hayati tehlike hallerinde 911’i aramaları da tavsiye ediliyor. Hayati tehlike bulunmayan durumlar için ise 211 numaralı hattı aramaları belirtiliyor. 2015 yılı başlarında aşırı soğukların baş gösterdiği bir dönemde söz konusu acil durum bildirim sisteminin üç defa kullanıldığı belirtiliyor. Bu sistemin aynı zamanda afet gibi acil durumlar için uyarı sistemi olarak kullanılabileceği belirtiliyor. Acil durum bildirimi sistemi, 37.000’den fazla yaşlı yurttaşa erişebilir durumda ve aynı zamanda belediyenin afete hazırlık planı dahilinde de önemli bir araç niteliği taşıyor.

Yurttaşlar sisteme başvuru formu doldurarak kaydolabiliyor.

Yaşlı Dostu Cleveland

ABD’nin Cleveland kentinde ikamet eden 65 yaş ve üzerindeki yurttaş oranının yüzde 10-19 aralığında olduğu belirtiliyor. Belediyenin ayrı bir Yaşlılık Birimi bulunuyor ve bu birim de söz konusu Care Calls programının yürütücülüğünü gerçekleştiriyor. Acil Durum Hizmetleri, Asayiş ve İtfaiye birimlerinin bağlı olduğu Kamu Güvenliği Birimi de bu programın yürütülmesinde eşgüdüm sağlıyor.

Cleveland Belediyesi, kurduğu Yaşlılık Birimi’nin yürütücülüğünde, Aralık 2014’ten bu yana DSÖ’nün Uluslararası Yaşlı Dostu Kentler ve Topluluklar Ağı’nın bir parçası. Yaşlı dostu bir kent olma yolunda Cleveland 3 yıllık bir eylem planı hazırlamış ve Yaşlılık Birimi’nin karar mekanizmalarının katılımcı bir biçimde yürütülmesine yönelik olarak, yaşlı bireylerin mensubu olduğu bir Danışma Komitesi oluşturmuş.

Kaynaklar: DSÖ Yaşlı Dostu Kentler VeritabanıYaşlı Dostu Cleveland RaporuYaşlı Dostu Cleveland Değerlendirme Raporu