Please scroll down for English

Kadıköy Belediyesi (İstanbul) ve ICLEI – Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler, iyi uygulama ve deneyimlerini paylaşmak üzere 18 Mart 2022 tarihinde dünyanın farklı coğrafyalarından aktörleri Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’nde bir araya getirecek.

Zirve’nin; sürdürülebilirlik, iklim krizi, gıda krizi gibi konularla ilgilenen Türkiye belediyelerinin deneyim paylaşımı yapması, belediyelerin ICLEI ağı içindeki küresel muadilleriyle işbirliği fırsatları yaratması ve küresel finansal kaynaklara erişim konusunda uluslararası temsilcilerle diyalog geliştirmesi gibi somut hedefleri bulunmaktadır.

Program ve katılımcı listesi çok yakında ilan edilecektir.

Sustainable Cities Summit

Kadıköy Municipality (Istanbul) and ICLEI – Local Governments for Sustainability, are bringing together actors from different parts of the World in the Sustainable Cities Summit on 18 March 2022, to share their best practices and experiences.

The Summit is aiming to facilitate exchange of experiences of Turkish municipalities focusing on issues such as sustainability, climate crisis and food crisis, to create cooperation opportunities between Turkish municipalities and their global counterparts in the ICLEI network, and to foster dialogue with international representatives on accessing global financial resources.

The program and the list of participants will be announced very soon.