Share

Pandemide Derinleşen Yoksulluk

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul’un farklı yerlerinde çocukların pandemi dönemindeki durumunu ve çeşitli haklara erişimini inceleyen bir rapor yayınlandı. İstanbul’un Farklı Yerleşimlerinde Çocukların Haklarına Erişimi Araştırması adındaki bu çalışmada Covid-19 sürecinde risk altındaki ve kırılgan bölgelerdeki çocukların haklarına erişimine dair durum tespiti yapmanın yanında; hangi alanlarda haklara erişilemediği, bunun çocuklara etkisi ve alınması gereken kısa ve uzun vadeli önlemler de ele alınıyor.

Söz konusu çalışma, uzun yıllardır İstanbul’un farklı bölgelerinde çocuklarla çalışan, çeşitli ve farklı dezavantajları olmakla birlikte hedef grupları birbirine benzeyen dört kurumun; Başak Kültür Sanat Vakfı (BSV), Sulukule Gönüllüleri Derneği (SGD), Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM) ve Small Projects Istanbul (SPI) adıyla bilinen Zeytin Ağacı Derneği’nin işbirliği içinde tasarlandı ve çalışma Nisan-Temmuz 2020’de yürütüldü.

Çocuklar İçin Final Raporu’ndan.

Rapordaki bulgular;

  • “Yaşama, hayatta kalma ve gelişim hakkı”
  • “Eğitime erişim hakkı”
  • “Bilgi ve medyaya erişim hakkı”
  • “Dinlenme, kendine ait zaman değerlendirme, oyun oynama, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma hakkı”
  • “Sağlık bakımı hizmetlerine erişim hakkı” başlıkları altında değerlendirmelerden oluşuyor.
Çocuklar İçin Final Raporu’ndan.

İçinden geçtiğimiz süreçte alınacak önlemlerin yalnızca Covid-19 süreci için kısa vadeli bir yaklaşımla değil, çocukları merkeze koyan hak temelli bir yaklaşımla uzun soluklu planlanması gerektiğini vurgulayan rapor ayrıca, her yaşta ve tüm çocuklar için potansiyellerini açığa çıkarabilecekleri en elverişli koşulların yaratılmasının altını çiziyor.

Raporun tamamına erişmek için: İstanbul’un Farklı Yerleşimlerinde Çocukların Haklarına Erişimi Araştırması