You are here

Norveç’te Okul Öncesi Sektör Üzerine Yeni Bir Araştırma Projesi

Avrupa Çocuk Dostu Şehirler Ağı’nın internet sitesinde Adrian Voce imzasıyla yayınlanan bir habere göre; Norveç’te yeni bir girişim, erken çocukluk bakımı ve eğitimi (EÇBE) hizmeti veren kurumların sahip olduğu açık ve kapalı alanların niteliğinin artırılmasıyla ilgili bir araştırma yürütecek.

Norveç  Araştırma Konseyi’nin finanse ettiği 12m Norveç kronu (1.265m Euro) değerindeki bu yeni proje, okul öncesi çocukların fiziksel ve mekansal çevrelerinin kalitesinin artırılabilmesi konusunda ilgili kurumların bilgi ve becerilerinin nasıl geliştirilebileceğini araştıracak.

Proje, Queen Maud Üniversitesi (Trondheim, Norveç) Okul Öncesi Eğitimi bölümü profesörü Ellen Beate Hansen Sandseter tarafından yönetilmekte. Ağustos ayında başlayan projenin 2020 Temmuz ayına kadar devam etmesi planlanıyor.  Araştırmacılar, mimar ve peyzaj mimarlarıyla birlikte üç farklı destekçi kuruma bağlı sekiz farklı okul öncesi kurumda çalışacaklar.

‘Oyun Alanları’

Profesör Sandseter projeyi anlatırken şöyle söylüyor:

“EÇBE hizmeti veren kurumlar; fiziksel çevrenin oyun, öğrenme ve gelişim alanı olarak rolünü göz önüne aldıklarında, yeni bilimsel çalışmalara ve bu alanların geliştirilmesi için yeni stratejilere ihtiyaç duyduklarını fark ettiler.”

Projenin amacı; bilgi birikimi oluşturmak ve EÇBE hizmeti veren kurumların fiziksel çevrelerini planlama ve tasarım açısından geliştirmesi beklenen yeni araçları test etmek şeklinde açıklanıyor.

“ amaç erken çocukluk bakımı ve eğitiminde

fiziksel çevrenin iyileştirilmesini sağlayan

araçlar tasarlamak…”

Çalışmada hedeflenen, çocukların oyun ve öğrenme sırasında fiziksel çevreyle nasıl etkileşime geçtiğini, onu nasıl kullandığını gözlemlemek.  Ayrıca fiziksel ortamın ne şekilde, oyun ve öğrenme becerileri gelişimine katkıda bulunduğunu; psikososyal ve bedensel sağlığı iyileştirdiğini saptamak.

Bu proje ile elde edilen bilgiler ve kullanılan yöntemler; araştırmacılar ve EÇBE öğretmenleri arasındaki yakın işbirliği ile geliştirilecektir. Ayrıca proje; eğitim, pedagoji,  sağlık, mimarlık ve peyazj mimarlığı gibi farklı alanlardan profesyonellerin dahil olması açısından disiplinlerarasıdır.

Proje çıktıları, EÇBE sektöründe çalışan kimseler ve EÇBE hizmeti veren kurumların tasarımı, geliştirilmesi, iyileştirilmesiyle ilgilenen profesyonellerin yararlanacağı bir kaynak oluşturacaktır.

Kaynak: Child in the City

Projeyle ilgili web sitesine ulaşmak için tıklayın (Norveççe): https://dmmh.no/forskning/forskningsprosjekt/kompetanse-for-utvikling-av-barnehagers-inne-og-utemiljoer

Top