Share

Malmö’de ‘paylaşım ekonomisi’

Şu anda İsveç’te çağdaş toplumlarda yaygın olan aşırı kaynak tüketimine karşı mücadeleyi amaçlayan, çok paydaşlı bir ulusal program var: “Paylaşım Kentleri”. Malmö, ülkede bu kentçilik yaklaşımını test eden dört şehirden biri. Diğerleri ise Stockholm, Göteborg ve Umeå. 

Paylaşım ekonomisi, insanların daha azına sahip olsalar da daha fazlasına erişebilmeleri için mal ve hizmetleri paylaşması anlamına geliyor. Malmö yönetimi buradan hareketle, paylaşım ekonomisinin, sakinler için iklim etkisini azaltmaya ve aynı zamanda herkes için iyi yaşam koşullarına sahip bir kent yaratarak sosyo-ekonomik ayrışmaları azaltmaya katkıda bulunup bulunamayacağını irdeliyor. 

Bu kapsamda, yakın zamanda yeni iklim-akıllı bölgesi Sege Park’ın bir 3D bilgisayar modeli tanıtıldı ve böylelikle insanlara, 2025’te orada yaşamanın nasıl olabileceği gösterildi. Projeye göre, Sege Park’ta ilgili tüm aktörler, konut, hizmetler ve altyapı etrafında yerel bir inovasyon sistemi oluşturmak için birlikte çalışacaklar. Kentin doğu kesiminde yer alan Sege Park bölgesi, yeni inşa edilmiş ve yenilenmiş eski binaların bir karışımı olan yaklaşık 1000 yeni konuttan oluşacak. Bu bölge, birçok tesisin, ekipmanın ve aracın paylaşılacağı, böylece maliyetlerin düşürüleceği, verimliliğin artırılacağı ve topluluk duygusunun yaratılacağı bir alan olarak planlanıyor.

Kaynak: The Mayor